Företagskort vid ÅVC Returen

ÅVC ReturenÅVC Returen

Sedan några år erbjuder tekniska sektionen företagare att teckna ett så kallat företagskort på ÅVC Returen.

Innehavare av detta kort erbjuds att mot avgift lämna ”mindre mängd” verksamhetsavfall, övrigt brännbart- och icke brännbart avfall samt återvinningsmaterial.
Ni tecknar ett abonnemang på företagskort som gäller per helår, det innebär att ni tecknar för den viktklass som ni önskar och densamma gäller år från år tills dess att ni meddelat annat till tekniska sektionen. Ni kan naturligtvis ändra viktklass och komplettera med nytt kort under innevarande år. Önskar ni säga upp abonnemanget ska detta meddelas tekniska sektionen senast två månader före kortets utgång som alltid är per den 31/12 (återbetalning sker ej för innevarande år). Inför varje nytt år kommer tekniska sektionen att skicka er räkning, vi reserverar oss för att prishöjningar kan komma att ske.

För att få lämna avfall på Returen som företagare är företagskort obligatoriskt!

Företagskort fungerar enligt följande:
Till höger på sidan, finner ni ansökningsblankett om företagskort, denna ifylles i samtliga fält, ni ska även uppskatta på förhand vilken volymklass ni önskar dvs. hur mycket avfall ni tror er behöva lämna under ett år. Omräkning volymvikter finner ni i bilaga 2. När vi fått in er ansökan och godkänt denna skickar vi ert företagskort. Vid anmodan ska kortet visas upp för personalen som då ser att ni har förskottsbetalat för avlämnande av avfall.

Eftersom det inte finns någon våg på ÅVC bygger detta system på ömsesidigt förtroende. Skulle ni under innevarande period märka att er uppskattade volym inte räcker till kan ni teckna ett kompletteringskort till önskad volymklass. Detsamma gäller om personal på ÅVC bedömer att ni behöver komplettera till nästa volymklass.

Avgiften för avlämnande av avfall finns i fyra olika volymklasser enligt nedan:

Volymklass/år                             Pris/företagskort exkl moms fr o m 2018:

upp till 500 kg/år                         1148:- kr/år

>500 kg – 1000 kg/år                 2296:- kr/år

>1000 kg – 1500 kg/år               3444:- kr/år

>1500 kg – 2000 kg/år               4592:- kr/år

I avgiften ingår mottagande på ÅVC, rangering, transport samt behandlingskostnad.

Obs! Alla avfallsslag ska vara sorterade.

Nytillkomna kan även teckna kort under innevarande period, lägsta avgift är dock 1148:- kr exkl moms oavsett periodens längd.

I bifogad bilaga nr 2 kan ni se vilka avfallsslag ni får respektive inte får lämna på ÅVC Returen.

Obs! Vi vill göra er uppmärksamma på följande:

  • Fordon överstigande 3,5 ton får ej köras in som besökande till ÅVC, gäller även traktorer .
  • För att underlätta för personalen att särskilja vilket avfall som kommer från företag respektive privathushåll är det önskvärt att ni ej lånar ut eventuell firmabil till privatperson under vardagar (måndag-torsdag), på lördagar har vi förståelse för att detta kan förekomma, skulle det då röra sig om verksamhetsavfall förutsätter vi att ni uppvisar ert företagskort.
  • Företagskortet får ej överlåtas eller lånas ut till annan brukare. Vid förlust av kort skall detta omgående meddelas tekniska sektionen. Dubblettkort kan erhållas till en kostnad av 160:- kr/kort exkl moms.
  • Erhållet kort återbetalas ej.
  • Endast ”mindre mängd” avfall per avlämningstillfälle, är ni osäkra kontakta personal på ÅVC före avlämnandet. Vid större mängder rekommenderar vi att ni hyr en egen container från godkänd entreprenör, önskar ni hjälp med detta kan ni kontakta undertecknad.

Vi hoppas att företagskort ska underlätta för er när ni önskar lämna avfall på ÅVC.

Skulle något vara oklart eller ni önskar ytterligare upplysningar är ni välkommen att ringa på tel.nr 0325-57 61 56 .

Er ansökan om företagskort skickar ni till, Tranemo kommun, tekniska sektionen, 514 80 Tranemo.

 


Publicerad den 28 september 2016, senast ändrad den 5 mars 2020