Farligt avfall

Farligt avfall innehåller ämnen som kan vara skadliga för människan och miljön, och måste därför tas om hand på ett särskilt sätt, det får inte slängas i de vanliga soporna.

Gamla batterier och andra burkar med farligt avfallFarligt avfall

Farligt avfall ska du som privatperson lämna till:

  • Återvinningscentralen Returen, gäller det större mängder bör du först kontakta personal inom avfallshanteringen på Tranemo kommun.

För företag och verksamheter gäller särskilda regler för farligt avfall, läs mer här

Vad är farligt avfall?

Det är t.ex. spillolja, lösningsmedel, syror, bekämpningsmedel, färger, nagellack, sprayer, trasiga kvicksilvertermometrar och dylikt.

Tänk på att avfallet just är FARLIGT så det är viktigt att du lämnar det till personal på ÅVC eller till miljöbilens förare. Om möjligt lämna det i sin originalförpackning, i annat fall är det till hjälp om du sätter på en etikett vad det innehåller.

Läkemedel och övrigt riskavfall

Läkemedel ska lämnas på Apoteket. När det gäller kasserade kanyler och skärnade/stickande avfall ska även det lämnas på Apoteket.  Kanylerna ska vara förpackade i en speciell behållare som tillhandahålls kostnadsfritt hos Apoteket.

 


Publicerad den 25 januari 2016, senast ändrad den 3 januari 2024