Ensilageplast

Svenska lantbrukare, odlare, hästägare m.fl. hanterar årligen stora mängder använd plast från ensilage, säckar och odlingsfilm samt dunkar för växtskydds- och ensileringsmedel. Detta räknas inte som hushållsavfall och tas inte om hand på ÅVC.

Ensilagebalar på en åkerEnsilagebalar

Svensk Ensilageplast Retur AB (SvepRetur) är ett branschägt materialbolag, som utan vinstintresse erbjuder svenska lantbrukare, odlare, hästägare m.fl. insamling av ensilage, säckar och odlingsfilm samt dunkar för växtskydds- och ensileringsmedel för miljöanpassad återvinning.

SvepRetur kan du läsa om hur du ska hantera plasten samt vart din närmaste insamlingsplats finns .


Publicerad den 21 augusti 2020, senast ändrad den 4 september 2020