Läsårstider och terminer

 

två barn går på en väg

Ansökan om ledighet – gymnasieskola

För reglerna om ledighet för elever som går på Tranemo Gymnasieskola

Ansök om ledighet – grundskola

Villkor

  • Ledighet ansöks med avsedd blankett av elevens vårdnadshavare. Blanketten finns under e-tjänster och blanketter.
  • Klassföreståndare/mentor får via rektors delegation bevilja högst 5 dagar per läsår. Ledighet ut över fem dagar beviljas av rektor, på delegation av Lärandesektionschefen.
  • Om ledighet avser föreningsverksamhet, bifogas program med ledares underskrift.
  • Ansökan lämnas till klassföreståndaren/klassläraren för eventuell vidarebefordran till rektor senast en vecka före önskad ledighet.
  • Det är vårdnadshavarens ansvar att följa upp och kontrollera att eleven tar igen allt det som den har missat under sin frånvaro från skolan.
  • Det är elevens ansvar att ta reda på vad som ska göras i varje ämne under ledigheten.
  • Stödundervisning för missad undervisning ges inte.
  • Grundskolan är obligatorisk. Vi rekommenderar att vårdnadshavare inte söker ledigt från undervisningen för sina barn. Under datum då nationella ämnesprov genomförs beviljas inte ledigheter.

 

Kompetensutvecklingsdagarna och lovdagar kan komma att behöva justeras när Skolverket fastställt datum för nationella prov vilket brukar ske först under vårterminen innan aktuellt läsår.

 

 

Läsåret 2023/2024

Observera att lovdagarna är preliminära tills dess att Skolverket publicerar datum för nationella prov.

Höstterminen 2023

Terminen startar tisdag 22 augusti (v 34)
Terminen slutar torsdag 21 december (v 51)

Lovdagar

Fredagen 29 september (v 39)
Måndag 30 oktober – fredag 3 november (v 44)

Vårterminen 2024

Terminen startar tisdag 9 januari (v 2)
Terminen slutar fredag den 14 juni (v 24)

Lovdagar

Måndag 12 februari – fredag 16 februari (v 7)
Måndag 4 mars (v 10)
Fredag 29 mars (helgdag, v 13)
Måndag 1 april (helgdag, v 14)
Tisdag 2 april – fredag 5 april (v 14)
Onsdag 1 maj (helgdag, v 18)
Torsdag 9 maj (helgdag, v 19)
Fredag 10 maj (v 19)
Måndag 20 maj (v 21)
Torsdag 6 juni (helgdag, v 23)
Fredag 7 juni (v 23)

Läsårstider, lov- och studiedagar läsåret 2023_2024

Läsårstider 23-24

 

Stängningsdagar förskola och fritidshem

Sommaröppenverksamhet 8 juli – 4 augusti veckorna 28-31.

Kommungemensamma kompetensutvecklingsdagar förskola och fritidshem 2023/2024
Måndag 21 augusti
Måndag 4 mars

Höstterminen 2023

Fredag 18 aug.
Förskolor
Tranemo centralort, Ambjörnarp, Sjötofta, Uddebo, Dalstorp, Grimsås, Ljungsarp, Nittorp
Fritidshem Tranängskolan, Ambjörnarp, Sjötofta, Uddebo, Ljungsarp, Nittorp

Måndag 21 aug. – Kommungemensam
Förskolor Samtliga
Fritidshem Samtliga

Fredag  29 sept.
Fritidshem Dalstorp, Grimsås, Limmared, Länghem

Måndag 30 okt
Förskolor Tranemo centralort, Ambjörnarp, Sjötofta, Uddebo, Limmared, Länghem
Fritidshem Tranängskolan, Ambjörnarp, Sjötofta, Uddebo, Limmared, Länghem, Dalstorp, Grimsås

Onsdag 29 nov.
Förskolor Länghem, Limmared, Dalstorp, Grimsås, Nittorp, Ljungsarp
Fritidshem Nittorp, Ljungsarp

Vårterminen 2024

Måndag 8 jan.
Fritidshem Dalstorp, Grimsås

Måndag 4 mars – Kommungemensam
Förskolor Samtliga
Fritidshem Samtliga

Måndag 20 maj
Förskolor Samtliga
Fritidshem Samtliga

Måndag 17 juni
Förskolor Limmared, Länghem
Fritidshem Limmared, Länghem

Måndag 24 juni
Förskolor Tranemo centralort, Ambjörnarp, Sjötofta, Uddebo, Dalstorp, Grimsås, Ljungsarp, Nittorp
Fritidshem Tranängskolan, Ambjörnarp, Sjötofta, Uddebo, Nittorp, Ljungsarp

KU-dagar förskola_fritids 23_24

Läsårstider, lov- och studiedagar läsåret 2023_2024

Läsåret 2024/2025

Observera att lovdagarna är preliminära tills dess att Skolverket publicerar datum för nationella prov.

Höstterminen 2024

Terminen startar  måndag 19 augusti (v 34 )
Terminen slutar fredag 20 december (v 51 )

Lovdagar höstterminen 2024

Måndag 28 oktober till fredag 1 november (v 44)
Måndag 25 november (v 48)  

Vårterminen 2025

Terminen startar onsdag 8 januari (v 2 )
Terminen slutar torsdag den 12 juni (v 24)

Lovdagar vårterminen 2025

Måndag 10 februari till fredag 14 februari (v 7)
Måndag 10 mars (v 11)
Måndag 14 april till fredag 18 april  (v 16)
Måndag 21 april ( v 17)
Torsdag 1 maj till fredag 2 maj (v 18)
Onsdag 28 maj till fredag 30 maj (v 22)
Fredag 6 juni (v 23)

 

Läsårtider elev 2024_2025
Läsårstider, lov och studiedagar läsåret 2024_2025

Stängningsdagar förskola och fritidshem

Kommungemensamma kompetensutvecklingsdagar förskola och fritidshem 2024/2025
Torsdag 15 augusti
Fredag 16 augusti
Måndag 25 november
Tisdag 7 januari
Måndag 10 mars
Onsdag 28 maj

Sommaröppenverksamhet 8 juli – 2 augusti veckorna 28-31.

KU-dagar förskola_fritidshem 2024_2025

Läsåret 2025/2026

Observera att lovdagarna är preliminära tills dess att Skolverket publicerar datum för nationella prov.

Höstterminen 2025

Terminen startar  tisdag 19augusti (v 34)
Terminen slutar fredag 19 december (v 51)

Lovdagar höstterminen 2025

Måndag 27 otober till fredag 31 oktober (v 44)
Måndag 24 november (v 48)

Vårterminen 2026

Terminen startar torsdag 8 januari (v 2)
Terminen slutar torsdag den 11 juni (v 24 )

Lovdagar vårterminen 2026

Måndag 9 februari till fredag 13 februari (v 7)
Måndag 3 mars (v 11)
Tisdag 7 april till fredag 10 april (v 15)
Onsdag 13 maj (v 20)
Fredag 15 maj (v 20)

Läsårstider elev 2025-2026
Läsårstider, lov och studiedagar läsåret 2025-2026

Stängningsdagar förskola och fritidshem

Torsdag 14 augusti till fredag 15 augusti (v 33)
Måndag 24 november (v 48)
Onsdag 7 januari (v 2)
Måndag 9 mars (v 11)
Onsdag 13 maj (v 20)

Sommaröppenverksamhet 7 juli till 1 augusti veckorna 28-31

KU-dagar förskola och fritidshem 2025-2026


Publicerad den 30 juni 2022, senast ändrad den 1 juli 2024