Kris och säkerhet

Här kan du få reda på mer hur kommunen arbetar vid en extra ordinär händelse, Lite tips och råd hur du kan arbeta med säkerhet i hemmet.

 

Brandsläckare

Brandskydd i hemmet

Öka brandsäkerheten i ditt hem. Kostnaderna för bostadsbränder uppgår till miljardbelopp varje år. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har utifrån statistik över de senaste årens bränder tagit fram information som riktar sig till bostadsägare och hyresgäster. Genom fyra enkla steg kan man öka säkerheten i sitt hem: • Skaffa rätt utrustning • Gå skyddsrond…

Storm på himlen

Beredskap i hemmet

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan störning eller kris i samhället så måste du själv ha en hemberedskap. Det betyder att du ska vara beredd på att ordna vatten, värme och något att äta. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter. Vid storm är det…

Krisberedskap

Kommunen har det övergripande ansvaret för att samordna planeringen och hanteringen av kriser och extraordinära händelser som kan inträffa inom kommunens geografiska område. Ansvaret kan delas in i tre delar: förebyggande av händelser (före), hantering av inträffad händelse (under) samt uppföljning efter inträffad händelse (efter). Se flikarna här under! En extraordinär händelse är en händelse…

Säker och trygg

Så här kan man arbeta med säkerhet i samhället och i hemmet. App för krisinformation till allmänheten Krisinformation.se har tagit fram en app för Android och iOS. Nyheter i appen är bland annat varningar från SMHI och trafikmeddelanden från Trafikverket. Du hittar även checklistor för hur du kan förbereda dig för allvarliga händelser. I appen…

Glödheta flaskor från Ardagh i Limmared

Seveso-verksamheter

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Kommunen har ansvaret att informera allmänheten om de Sevesoverksamheter som finns i kommunen. Det är viktigt att allmänheten i närheten av en Sevesoverksamhet har information om riskerna med verksamheten och hur de ska skydda sig…

Tjej som står med en megafon i handen

Informations-punkter

Under en kris är informationsbehovet ofta väldigt stort och kommunen behöver kunna kommunicera med dig som invånare. Om internet ligger nere är det andra kanaler än de digitala vi får använda oss av. Vi har därför platser runt om i kommunen dit du kan gå för att få information. Om internet ligger nere finns följande…