Vatten och avlopp

Vatten är en förutsättning för liv. Varje dag lånar vi vatten ur kretsloppet för att dricka, leva och må bra. I vår region har vi ett fantastiskt vatten som vi alla tillsammans har ansvar för och behöver vårda för att behålla den fina kvaliteten. Det vatten du dricker kommer antingen från någon av våra kommunala vattentäkter eller din egen brunn.

Har du frågor om vårt kommunala vatten eller avlopp i Tranemo kommun?
Fråga oss på VA Tranemo. Vi svarar på dina frågor om vattenkvalitet, reningsteknik, vattenmätare och anslutning till kommunalt VA. Under kommunens öppettider når du oss lättast via växeln på 0325 – 57 60 00.

Abonnentfrågor om fakturor, nya eller ändrade abonnemang, ring tel: 0325-57 61 23 eller skicka e-post.

Vid brådskande ärenden utanför kontorstid, ring journummer 070 – 651 57 11.

Har du frågor om privat dricksvatten?
Kontakta Bygg- och miljö i Gislaved. De svarar på dina frågor om anläggning, utformning och kvalitetsproblem i egna vattenbrunnar. Information hittar du här.

Har du frågor om privat avlopp, trekammarbrunn, sluten tank eller infiltration?
Kontakta Bygg- och miljö i Gislaved. De svarar på dina frågor om anläggning, tillstånd, krav, utformning och problem med privata avloppsanläggningar. Information hittar du här.

Har du fjärrvärme och grönt varmvatten? Det är ofarligt men meddela fjärrvärmen, läs här.

Har du drabbats av missfärgat dricksvatten och har kommunalt vatten?
Då har vattnet troligen missfärgats av järn eller mangan. Vid lättare missfärgning är vårt råd att öppna kranarna och spola ur missfärgningen.
Är vattnet helt kolsvart av mangan eller kraftigt brunfärgat då vill vi gärna att du tar kontakt med Gatuenhetens ledningsgrupp som
ansvarar för allt arbete på ledningsnätet. Då ringer du 070-651 57 11.

Två män i varselkläder arbetar med ledningar.

Kommunal VA-anslutning

En anslutning till kommunalt vatten och avlopp innebär att du får ditt dricksvatten från ett av kommunens vattenverk och att ditt avloppsvatten renas vid ett av kommunens reningsverk. I god tid, minst två månader, innan anslutning till kommunalt vatten och avlopp fyller du i blanketten Servisanmälan som du sedan skickar till den adress som anges…

Kvarn för matavfall i köksvasken

I Tranemo kommun är det inte tillåtet att installera en avfallskvarn för matrester i avloppet. Dels kan det ge problem i avloppsledningarna, dels skulle det ge en större mängd slam och därmed en ökad kostnad, bland annat eftersom slammet körs bort med lastbil. Det betyder också att matavfallskvarnar i avloppet inte är någon miljömässigt bra…

tankar i ett avloppsverk

Kommunens avloppsrening

Vad händer med avloppsvattnet på reningsverket? Det finns i huvudsak tre olika steg för rening av avloppsvatten: mekanisk rening, biologisk rening och kemisk rening. Mekaniskt reningssteg I detta första steg tar vi bort grövre partiklar (trasor, träbitar och annat skräp) och därefter små men tunga partiklar som sand. Avloppsvattnet passerar först genom ett stålgaller där…

träd och en grönskande äng.

Enskilt avlopp

Här får du svar på frågor om enskilt avlopp. Det är bygg- och miljöförvaltningen i Gislaved som hjälper dig.

Vattenkran och ett glas

Hårdhet i dricksvattnet

Hårdheten i kommunalt dricksvatten i Tranemo kommun Vattenverk Hårdhet (°dH) Vattenverket försörjer Ljungsnäs 3 Tranemo (del av), Limmared, Rosenlund, Månstad och Ambjörnarp Tåstarp 5 Tranemo (del av) och Uddebo Länghem 6 Länghem Dalstorp 5 Dalstorp och Ölsremma Nittorp 3 Nittorp Ljungsarp 3 Ljungsarp Hulared 4 Hulared Grimsås 1 Grimsås Sjötofta 1 Sjötofta Om vattnets hårdhet…

Kvinna lämnar plastpåse fylla av läkemedel till en man.

Läkemedelsrester till apoteket

Överblivet läkemedel ska lämnas till apoteket. Det finns påsar på apoteket för ändamålet. Tänk på att även den där slatten hostmedicin som kanske står i kylskåpet räknas som läkemedel. Läkemedel som kommer ut i naturen påverkar fiskar och vattenlevande djur redan vid mycket låga halter. Läkemedlen är kemiskt stabila och reningsverken är inte byggda för…

Papper och blanketter

VA-taxa

Vatten- och avloppstaxa 2019 VA-taxan utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgift Anläggningsavgiften debiteras i samband med nyanslutningar, om- och tillbyggnader och är en engångsavgift. För en villa med en förbindelsepunkt och en tomtyta på 800 kvadratmeter ansluten till vatten, avlopp och dagvatten blir anläggningsavgiften 114 700 kronor. Brukningsavgifter Fast avgift Denna avgift är beroende av…

Vatten

Skyddsområden och skyddsföreskrifter för vatten

För att vi ska kunna behålla ett gott och säkert vatten även i framtiden behöver vattnet skyddas. Ett skyddsområde för en vattentäkt ska öka medvetenheten hos alla boende och verksamma inom området om behovet att värna vårt vatten. Inom vattenskyddsområdet gäller särskilda regler för att skydda vattnet på både kort och lång sikt. De nio…