Vatten och avlopp VA

Vatten är en förutsättning för liv. Varje dag lånar vi vatten ur kretsloppet för att dricka, leva och må bra. I vår region har vi ett fantastiskt vatten som vi alla tillsammans har ansvar för och behöver vårda för att behålla den fina kvaliteten. Det vatten du dricker kommer antingen från någon av våra kommunala vattentäkter eller din egen brunn.

Grundvattennivåer

Vid låga grundvattennivåer är det stor risk för vattenbrist. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt och sparar på vårt vatten, inte slösa i onödan.
Aktuella grundvattennivåer – Grundvattennivåer (sgu.se)

Vattenläget

Du som har kommunalt vatten

Följ läget här på hemsidan, tillgången på och förutsättningarna för att ta ut vatten ser olika ut i olika kommuner. Det är din kommunen som avgör när det behöver införas bevattningsförbud eller andra restriktioner där du bor. Du ska aldrig slösa på dricksvatten, även om du bor i en kommun med god vattentillgång.

Du som har egen brunn eller tar ut vatten från vattendrag eller sjö

Följ aktuell vattensituation hos Länsstyrelsen, SMHI och Statens geologiska undersökning och följ rekommendationerna på Länsstyrelsens webb. När det är riktigt torrt bör du kolla information dagligen.

Du som har djur

Planera så att djuren har vatten om det skulle bli vattenbrist. Tips och råd för djurhållare

Det som kan hända vid vattenbrist och torka är att:

  • brunnar kan sina
  • byggnader kan få sättningar
  • djur och växter som lever i vatten kan få sämre levnadsförhållanden
  • naturen kan ta skada

Alla som tar ytvatten ska vara extra uppmärksamma på vilken påverkan uttaget har på omgivningen och bedöma om fortsatt uttag är lämpligt.

Har du drabbats av missfärgat dricksvatten och har kommunalt vatten?

Då har vattnet troligen missfärgats av järn eller mangan. Vid lättare missfärgning är vårt råd att öppna kranarna och spola ur missfärgningen.
Är vattnet helt kolsvart av mangan eller kraftigt brunfärgat ta kontakt med VA-enheten via kommunens växel 0325-576000.

Undersidor

Två män i varselkläder arbetar med ledningar.

Anslutning till kommunalt VA-nät

En anslutning till kommunalt vatten och avlopp innebär att du får ditt dricksvatten från ett av kommunens vattenverk och att ditt avloppsvatten renas vid ett av kommunens reningsverk. För att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp måste din fastighet ligga inom  verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Anslutna fastigheter ska följa kommunens Allmänna bestämmelser för…

Svenska sedlar

VA-taxa 2024

Kommunalt vatten och avlopp finansieras genom avgifter från abonnenterna och består av en fast avgift och en förbrukningsavgift. Alla kostnader ska täckas av va-taxan, inga skattepengar får användas och verksamheten får heller inte vara vinstdrivande. Avgift för VA 2024 priser avser villa/småhus med en bostad Fast avgift:                 …

Ledningar i marken.

Aktuella projekt inom vatten och avlopp, VA

I kommunen pågår ständigt förbättringar och utveckling av infrastrukturen. Här presenteras  olika aktuella VA-projekt som berör vatten och avlopp så som VA-ledningar, reningsverk, vattenverk och vattentorn.

Vattenkiosk

Vattenkiosken finns i Tranemo på gamla Limmaredsvägen mellan Rv 27 och Prefab. Här går det att utan kostnad hämta en mindre mängd vatten i dunk för matlagning och hygien eller bara släcka tillfällig törst. För företag finns möjlighet att hämta större mängd vatten i tankbilar eller likande. För att få åtkomst till vattenkiosken kontakta Anders…

Badring i en pool

Egen pool, bassäng eller badtunna

Råd och riktlinjer för hur du ska fylla och tömma din pool, bassäng eller badtunna En egen pool är härligt att ha, men det innebär också ett ansvar att hantera den på rätt sätt. Påfyllning och tömning av pool eller bassäng kan påverka vattenförsörjning och avlopp på olika sätt. Ta del av våra råd nedan…

tankar i ett avloppsverk

Kommunens avloppsrening

Vad händer med avloppsvattnet på reningsverket? Det finns i huvudsak tre olika steg för rening av avloppsvatten: mekanisk rening, biologisk rening och kemisk rening. Mekaniskt reningssteg I detta första steg tar vi bort grövre partiklar (trasor, träbitar och annat skräp) och därefter små men tunga partiklar som sand. Avloppsvattnet passerar först genom ett stålgaller där…

ett vattenfyllt glas

Hårdhet i dricksvattnet

Hårdheten i kommunalt dricksvatten i Tranemo kommun Vattenverk Hårdhet (°dH) Vattenverket försörjer Ljungsnäs 3 Tranemo (del av), Limmared, Rosenlund, Månstad och Ambjörnarp Tåstarp 5 Tranemo (del av) och Uddebo Länghem 6 Länghem Dalstorp 5 Dalstorp och Ölsremma Nittorp 3 Nittorp Ljungsarp 3 Ljungsarp Hulared 4 Hulared Grimsås 1 Grimsås Sjötofta 1 Sjötofta Om vattnets hårdhet…

träd och en grönskande äng.

Enskilt avlopp

Här får du svar på frågor om enskilt avlopp. Det är bygg- och miljöförvaltningen i Gislaved som hjälper dig.

Kvinna håller i mobiltelefon

SMS från din kommun

Tranemo kommun använder en sms-tjänst för att informera kommuninnevånarna om lokala driftstörningar och tjänster.

Kvinna lämnar plastpåse fylld av läkemedel till en man.

Läkemedelsrester till apoteket

Överblivet läkemedel ska lämnas till apoteket. Det finns påsar på apoteket för ändamålet. Tänk på att även den där slatten hostmedicin som kanske står i kylskåpet räknas som läkemedel. Läkemedel som kommer ut i naturen påverkar fiskar och vattenlevande djur redan vid mycket låga halter. Läkemedlen är kemiskt stabila och reningsverken är inte byggda för…

vattendroppe

Vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för vatten

För att vi ska kunna behålla ett gott och säkert vatten även i framtiden behöver vattnet skyddas. Ett skyddsområde för en vattentäkt ska öka medvetenheten hos alla boende och verksamma inom området om behovet att värna vårt vatten. Inom vattenskyddsområdet gäller särskilda regler för att skydda vattnet på både kort och lång sikt. Kommunfullmäktige har…

Industriavlopp

Här finns information för industrier och andra verksamheter som avleder sitt avloppsvatten till kommunala avloppsreningsverk i Tranemo kommun. Kommunens 7 avloppsreningsverk är byggda för att ta emot och rena avloppsvatten från hushåll och är inte skyldiga att ta emot processavloppsvatten får industrier och andra verksamheter. Undantag kan göras om processavloppsvattnet liknar avloppsvatten från hushåll och…

Kontakt

Adress

FELANMÄLAN:
Vardagar 07:00 - 16:00
0325-576000 eller arbetsledarna direkt
Övrig tid 0325-576200