Äldreomsorg

”Att få vara huvudperson i sin egen vardag” – det är ledorden för äldreomsorgen i Tranemo kommun.

Äldreomsorgen i Tranemo kommun präglas av respekt, trygghet och värdighet. Målet är att varje individ, så långt det är möjligt, ska vara delaktig och kunna påverka de egna insatserna.

De flesta vill bo kvar hemma så länge som möjligt. För att kunna tillgodose det önskemålet satsar Tranemo kommun på teambaserad hemtjänst och hemsjukvård av god kvalitet. Insatser i hemmet kompletteras med dagverksamhet, korttidsvård, växelvård och anhörigstöd i olika former.

 

Hand håller en annan hand

Biståndshandläggning äldreomsorg

Om du har svårigheter att på egen hand klara ditt dagliga liv och anser dig vara i behov av hjälp kan du vända dig till socialtjänsten. Ansökan För att göra en ansökan tar du kontakt med socialkontorets reception på telefonnummer 0325-57 62 00. Din ansökan tas emot av en biståndshandläggare. Du kan även göra en…

Hemtjänst

Hemtjänst

Hemtjänst innebär att omvårdnadspersonal kommer hem till dig och hjälper dig. Hemtjänst är ett samlingsord för olika former av omsorg och service du kan få i hemmet. Omsorg kan till exempel vara hjälp med att sköta personlig hygien, klä sig eller att få socialt stöd i det dagliga livet. Service kan vara hjälp med att…

Vägskäl, vägval, grusväg

Valfrihet inom hemtjänst

Valfrihetssystemet inom hemtjänsten innebär att man kan välja vilken utförare som ska leverera hemtjänsten. Utföraren kan vara Tranemo kommuns hemtjänst eller en privat utförare. Tranemo kommun bjuder in företag att ansöka om att få bli utförare inom hemtjänst. Valfriheten gäller både serviceinsatser och omvårdnadsinsatser för dem som har beviljats bistånd.

Anhörigstöd

Anhörigstöd

Vem är anhörigvårdare? Med anhörigvårdare menas den inom familjen, släkten eller vänkretsen som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du som anhörigvårdare är värdefull både för den du stöttar och kommunen. Därför vill vi också måna om dig och erbjuda stöd när du känner att du behöver få stöttning…

Gudarpsgården

Vård- och omsorgsboende

I Tranemo kommun finns tre vård- och omsorgsboenden. Adress och telefon till dessa är angivet nedan. På samtliga boenden finns särskilda platser för personer med kognitiv sjukdom. Personer med kognitiv sjukdom har också möjlighet att delta på dagverksamhet. Kommunens dagverksamhet heter Ringblomman och finns i Limmared på Glimringe vård- och omsorgsboende.

Lunchtallrik

Matdistribution

Tranemo kommun erbjuder, efter biståndsbedömning, distribution av kyld mat till boende i eget hem. Ansökan Ansökan om matdistribution kan ske genom att kontakta biståndshandläggare på kommunens myndighetsutövning, antingen genom kontaktuppgifterna längre ned på sidan eller genom växelnummer 0325-57 62 00. Beslut om matdistribution enligt Socialtjänstlagen fattas av din biståndshandläggare. Om du inte är nöjd med beslutet har…

Jobba inom vården

Dagverksamhet Ringblomman

Med anledning av situationen med coronavirus som sprids i vårt land och i världen håller från och med torsdag den 19 mars Ringblomman stängt tillsvidare. Till oss är du som fått demensdiagnos välkommen, här kan du finna likasinnade och gemenskap, aktiviteter och en trevlig samvaro. Syftet med dagverksamhet är att ge omsorg till personer med…

Larm

Trygghetslarm

Vem kan få ett trygghetslarm? Om du känner dig otrygg i ditt hem kan du ansöka om trygghetslarm. Du kan påkalla hjälp under alla tider på dygnet med larmet som du bär på armen eller runt halsen. Ansökan Ansökan om trygghetslarm kan ske genom att kontakta biståndshandläggare på kommunens myndighetsutövning. Beslut Beslut om trygghetslarm enligt…

Lena Eksberg (S) och Rose Torkelsson (S)

Kommunala pensionärsrådet

Vad är kommunala pensionärsrådet? Kommunala pensionärsrådet (KPR) är en samverkansform för diskussion och ömsesidigt informationsutbyte mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer i kommunen. Syftet är att Stärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre Initiera nya pensionärsfrågor i nämnd och sektioner Vara en remissinstans i frågor av principiell, övergripande karaktär för pensionärer Vara ett forum för…

Psykisk ohälsa

Omsorgssektionen ska enligt socialtjänstlagen (SOL) verka för att människor, som av psykiska skäl

Krattar löv

Fixartjänst

Du som är 67 år eller äldre kan beställa fixartjänst till en avgift på 200 kronor per timma. Avgiften faktureras i efterskott. Fixartjänst kan hjälpa dig med enklare arbetsuppgifter inomhus samt utomhusarbete som till exempel: • klippa gräs • kratta löv och grusgångar • klippa häckar och buskar • skotta snö och sanda • utföra…

Hemsjukvård

  Huvudregeln är att du, vid behov av hälso- och sjukvård, i första hand ska kontakta din vårdcentral. I vissa fall har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård. Det gäller personer som registrerats i hemsjukvård och som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet, på vård och omsorgsboenden eller på korttidsvistelse (hemsjukvård, hemrehabilitering) vistas i…

Gudarpsgården

Café Gudagott

Café Gudagott är ett café som ligger i entrén till Gudarpsgårdens vård- och omsorgsboende i Tranemo. Hit är du välkommen att fika eller äta lunch oavsett om du är boende på äldreboendet eller allmänhet. Lunch måste beställas innan 9.30 samma dag. Ring 0325-180 92. Café Gudagott drivs av arbetsmarknadsenheten som är gemensam för Svenljunga och Tranemo kommun. Arbetsmarknadsenheten…

Tranemosjön

Tillfällig vistelse i Tranemo

Om du har behov av hjälp i hemmet och planerar att tillfälligt besöka Tranemo kommun, kan du få hjälp av hemtjänst och hemsjukvård. Hemtjänst Planerar du att besöka Tranemo kommun och har behov av hemtjänst så kan du få hjälp med detta. Du kontaktar då din biståndshandläggare. Din biståndshandläggare kontaktar sedan Tranemo kommun. Eftersom det…

Coronavirus i mikroskop

Frågor och svar för vård och omsorg - coronavirus

Hur arbetar ni för att hindra smittspridning inom vård och omsorg? Eftersom många äldre hör till de grupper som är särskilt utsatta när smittor sprids, arbetar vi ständigt med att hindra smittspridning, av alla slag. Vi har upparbetade rutiner för att hindra att smitta sprids vidare. De mest effektiva sätten att skydda sig själv och…