Äldreomsorg

Undersidor

Vårdpersonal kramar om kvinna i rullstol

Stöd att ansöka om

Om du som äldre behöver stöd och hjälp för att klara din vardag, till exempel att utföra sysslor i hemmet eller ta hand om din personliga omvårdnad, kan du ansöka om stöd hos kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggaren utreder hur din situation ser ut och beviljar stöd och hjälp utifrån dina förutsättningar och behov. Alla former av…

Äldre man med mobiltelefon

Hur ansöker jag om stöd?

Om du har svårigheter att på egen hand klara ditt dagliga liv och anser dig vara i behov av hjälp kan du vända dig till socialtjänsten. Ansökan För att göra en ansökan tar du kontakt med någon av biståndshandläggarna, telefontiden är vardagar kl 8.00-9.30 och telefonnummer hittar du till höger på sidan. Du kan även…

Sammanträdesrum

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet

Kommunens pensionärs- och tillgänglighetsråd är en samverkansform för ömsesidigt informationsbyte mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer samt lokala föreningar för funktionsvarationer. Syftet är att Stärka inflytande i alla frågor som gäller pensionärer och personer med funktionsvariation samt öka insynen i den del av kommunens verksamheter som berör dem. Initiera nya pensionärsfrågor i nämnd och…

Svenska sedlar

Avgifter för stöd och service

Du får betala en avgift för de insatser du beviljas av kommunen. Storleken på din avgift bestäms av två faktorer: Vilka insatser du beviljats och Dina ekonomiska förutsättningar. Kommunfullmäktige beslutar varje år om vilka taxor och avgifter som tas ut för de tjänster som kommunen erbjuder. För att du inte ska behöva betala för hög…