Äldreomsorg

”Att få vara huvudperson i sin egen vardag” – det är ledorden för äldreomsorgen i Tranemo kommun.

Äldreomsorgen i Tranemo kommun präglas av respekt, trygghet och värdighet. Målet är att varje individ, så långt det är möjligt, ska vara delaktig och kunna påverka de egna insatserna.

De flesta vill bo kvar hemma så länge som möjligt. För att kunna tillgodose det önskemålet satsar Tranemo kommun på teambaserad hemtjänst och hemsjukvård av god kvalitet. Insatser i hemmet kompletteras med dagverksamhet, korttidsvård, växelvård och anhörigstöd i olika former.

damhänder och en käpp

Biståndshandläggning äldreomsorg

Om du har svårigheter att på egen hand klara ditt dagliga liv och anser dig vara i behov av hjälp kan du vända dig till socialtjänsten. Ansökan För att göra en ansökan tar du kontakt med socialkontorets reception på telefonnummer 0325-57 62 00. Din ansökan tas emot av en biståndshandläggare. Du kan även göra en…

ett äldre par med kikare

Hemtjänst

Hemtjänst innebär att omvårdnadspersonal kommer hem till dig och hjälper dig. Hemtjänst är ett samlingsord för olika former av omsorg och service du kan få i hemmet. Omsorg kan till exempel vara hjälp med att sköta personlig hygien, klä sig eller att få socialt stöd i det dagliga livet. Service kan vara hjälp med att…

Vägskäl, vägval, grusväg

Valfrihet inom hemtjänst

Valfrihetssystemet inom hemtjänsten innebär att man kan välja vilken utförare som ska leverera hemtjänsten. Utföraren kan vara Tranemo kommuns hemtjänst eller en privat utförare. Tranemo kommun bjuder in företag att ansöka om att få bli utförare inom hemtjänst. Valfriheten gäller både serviceinsatser och omvårdnadsinsatser för dem som har beviljats bistånd.

Händer som ligger på varandra

Anhörigstöd

Vem är anhörigvårdare? Med anhörigvårdare menas den inom familjen, släkten eller vänkretsen som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du som anhörigvårdare är värdefull både för den du stöttar och kommunen. Därför vill vi också måna om dig och erbjuda stöd när du känner att du behöver få stöttning…

Gudarpsgården

Vård- och omsorgsboende

I Tranemo kommun finns tre vård- och omsorgsboenden. Adress och telefon till dessa är angivet nedan. På samtliga boenden finns särskilda platser för personer med kognitiv sjukdom. Personer med kognitiv sjukdom har också möjlighet att delta på dagverksamhet. Kommunens dagverksamhet heter Ringblomman och finns i Limmared på Glimringe vård- och omsorgsboende.

Äldre kvinnas händer och en mobiltelefon

Stödlinje för äldre

Det är en orolig tid nu, särskilt om man tillhör äldregruppen som är extra utsatt när det gäller coronasmitta. Ett samtal kan göra stor skillnad för personer som känner sig ensamma i  sina frågor och funderingar. Tranemo kommun öppnar den 18 maj en stödlinje för 65+ under pandemin för dem som vill ha någon att…

Lunchtallrik

Matdistribution

Tranemo kommun erbjuder, efter biståndsbedömning, distribution av kyld mat till boende i eget hem. Ansökan Ansökan om matdistribution kan ske genom att kontakta biståndshandläggare på kommunens myndighetsutövning, antingen genom kontaktuppgifterna längre ned på sidan eller genom växelnummer 0325-57 62 00. Beslut om matdistribution enligt Socialtjänstlagen fattas av din biståndshandläggare. Om du inte är nöjd med beslutet har…

äldre händer och ett pussel

Dagverksamhet Ringblomman

Med anledning av situationen med coronavirus som sprids i vårt land och i världen håller från och med torsdag den 19 mars Ringblomman stängt tillsvidare. Till oss är du som fått demensdiagnos välkommen, här kan du finna likasinnade och gemenskap, aktiviteter och en trevlig samvaro. Syftet med dagverksamhet är att ge omsorg till personer med…

Trygghetslarm

Trygghetslarm

Vem kan få ett trygghetslarm? Om du känner dig otrygg i ditt hem kan du ansöka om trygghetslarm. Du kan påkalla hjälp under alla tider på dygnet med larmet som du bär på armen eller runt halsen. Ansökan Ansökan om trygghetslarm kan ske genom att kontakta biståndshandläggare på kommunens myndighetsutövning. Beslut Beslut om trygghetslarm enligt…

Lena Eksberg (S) och Rose Torkelsson (S)

Kommunala pensionärsrådet

Vad är kommunala pensionärsrådet? Kommunala pensionärsrådet (KPR) är en samverkansform för diskussion och ömsesidigt informationsutbyte mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer i kommunen. Syftet är att Stärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre Initiera nya pensionärsfrågor i nämnd och sektioner Vara en remissinstans i frågor av principiell, övergripande karaktär för pensionärer Vara ett forum för…

Psykisk ohälsa

Omsorgssektionen ska enligt socialtjänstlagen (SOL) verka för att människor, som av psykiska skäl

Gudarpsgården

Café Gudagott

Café Gudagott är ett café som ligger i entrén till Gudarpsgårdens vård- och omsorgsboende i Tranemo. Hit är du välkommen att fika eller äta lunch oavsett om du är boende på äldreboendet eller allmänhet. Lunch måste beställas innan 9.30 samma dag. Ring 0325-180 92. Café Gudagott drivs av arbetsmarknadsenheten som är gemensam för Svenljunga och Tranemo kommun. Arbetsmarknadsenheten…

Stetoskop och ett prydnadshjärta

Hemsjukvård

Huvudregeln är att du, vid behov av hälso- och sjukvård, i första hand ska kontakta din vårdcentral. I vissa fall har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård. Kommunen har ansvaret för hälso- och sjukvård för personer som registrerats i hemsjukvård och som: har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet, på vård och omsorgsboenden eller på…

Krattar löv

Fixartjänst

Ingen Fixartjänst under sommaren Fixartjänst står på paus fram till i september, vi återkommer när vi kan hjälpa till igen. Vem kan beställa? Du som är 67 år eller äldre kan beställa fixartjänst till en avgift på 200 kronor per timma. Avgiften faktureras i efterskott. Fixartjänst kan hjälpa dig med enklare arbetsuppgifter inomhus samt utomhusarbete…

Tranemosjön

Tillfällig vistelse under coronapandemin

Med anledning av coronaviruset ber Tranemo kommun övriga kommuner i Sverige att avvakta med att skicka beställning om så kallad tillfällig vistelse till oss. Du som är bosatt i Tranemo och vill ansöka om vistelse i annan kommun kommer att få din ansökan prövad men det krävs synnerliga skäl för att du ska få din…