Äldreomsorg

”Att få vara huvudperson i sin egen vardag” – det är ledorden för äldreomsorgen i Tranemo kommun.

Äldreomsorgen i Tranemo kommun präglas av respekt, trygghet och värdighet. Målet är att varje individ, så långt det är möjligt, ska vara delaktig och kunna påverka de egna insatserna.

De flesta vill bo kvar hemma så länge som möjligt. För att kunna tillgodose det önskemålet satsar Tranemo kommun på teambaserad hemtjänst och hemsjukvård av god kvalitet. Insatser i hemmet kompletteras med dagverksamhet, korttidsvård, växelvård och anhörigstöd i olika former.

Undersidor

dator

Biståndshandläggning äldreomsorg

Om du har svårigheter att på egen hand klara ditt dagliga liv och anser dig vara i behov av hjälp kan du vända dig till socialtjänsten. Ansökan För att göra en ansökan tar du kontakt med kommunens växel och ber att få tala med en biståndshandläggare. Du kan även göra en ansökan genom att skriva…

äldre persons händer i knät

Hemtjänst

Hemtjänst innebär att omvårdnadspersonal kommer hem till dig och hjälper dig. Hemtjänst är ett samlingsord för olika former av omsorg och service du kan få i hemmet. Omsorg kan till exempel vara hjälp med att sköta personlig hygien, klä sig eller att få socialt stöd i det dagliga livet. Service kan vara hjälp med att…

Vägskäl, vägval, grusväg

Valfrihet inom hemtjänst

Valfrihetssystemet inom hemtjänsten innebär att man kan välja vilken utförare som ska leverera hemtjänsten. Utföraren kan vara Tranemo kommuns hemtjänst eller en privat utförare. Tranemo kommun bjuder in företag att ansöka om att få bli utförare inom hemtjänst. Valfriheten gäller både serviceinsatser och omvårdnadsinsatser för dem som har beviljats bistånd.

en kvinna masserar en annan kvinnas axlar

Anhörigstöd

Med anhörigvårdare menas den inom familjen, släkten eller vänkretsen som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du som anhörigvårdare är värdefull både för den du stöttar och kommunen. Därför vill vi också måna om dig och erbjuda stöd när du känner att du behöver få stöttning och ”ladda batterierna”.…

Gudarpsgården

Vård- och omsorgsboende

I Tranemo kommun finns tre vård- och omsorgsboenden. Adress och telefon till dessa är angivet nedan. På samtliga boenden finns särskilda platser för personer med kognitiv sjukdom. Personer med kognitiv sjukdom har också möjlighet att delta på dagverksamhet. Kommunens dagverksamhet heter Ringblomman och finns i Limmared på Glimringe vård- och omsorgsboende.

Mat upplagd på tallrik

Måltider för äldre

På våra tre vård- och omsorgsboenden tillagas traditionell husmanskost med fokus på smak, hög igenkänningsfaktor och energitäthet. Svenskt smör, vispgrädde och svenskt färskt kött är råvaror som används dagligen. På högtidsdagar serveras passande måltider som påskens lamm, julens sillar och midsommarens jordgubbar. Vi vill att måltiderna ska ge underlag för härliga minnen och samtal. Alla…

Lunchtallrik

Matdistribution

Tranemo kommun erbjuder, efter biståndsbedömning, distribution av kyld mat till boende i eget hem. Ansökan Ansökan om matdistribution kan ske genom att ringa till kommunens växel och be att få tala med en biståndshandläggare. Beslut om matdistribution enligt Socialtjänstlagen fattas av din biståndshandläggare. Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga.

äldre händer och ett pussel

Dagverksamhet Ringblomman

Ringblommans verksamhet finns på vård- och omsorgsboende Glimringe, i Limmared. Till oss är du som fått en demensdiagnos välkommen, här kan du finna likasinnade, gemenskap, aktiviteter och en trevlig samvaro. Syftet med dagverksamhet är att ge omsorg till personer med kognitiv sjukdom (demens) och samtidigt erbjuda närstående en tillfällig avlösning. Dagverksamhet för personer med kognitiv…

Trygghetslarm

Trygghetslarm

Vem kan få ett trygghetslarm? Om du känner dig otrygg i ditt hem kan du ansöka om trygghetslarm. Du kan påkalla hjälp under alla tider på dygnet med larmet som du bär på armen eller runt halsen. Ansökan Ansökan om trygghetslarm kan ske genom att kontakta handläggare på kommunens myndighetsutövning. Ansökningsblankett finns också på Tranemokommuns…

Placeholder

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet

Kommunens pensionärs- och tillgänglighetsråd är en samverkansform för ömsesidigt informationsbyte mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer samt lokala föreningar för funktionsvarationer. Syftet är att Stärka inflytande i alla frågor som gäller pensionärer och personer med funktionsvariation samt öka insynen i den del av kommunens verksamheter som berör dem. Initiera nya pensionärsfrågor i nämnd och…

träskulpturer av människor som kramas

Psykisk ohälsa

Omsorgssektionen ska enligt socialtjänstlagen (SOL) verka för att människor, som av psykiska skäl

Stetoskop och ett prydnadshjärta

Hemsjukvård

Huvudregeln är att du, vid behov av hälso- och sjukvård, i första hand ska kontakta din vårdcentral. I vissa fall har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård. Kommunen har ansvaret för hälso- och sjukvård för personer som registrerats i hemsjukvård och som: har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet, på vård och omsorgsboenden eller på…

Krattar löv

Fixartjänst

Vem kan beställa? Du som är 67 år eller äldre kan beställa fixartjänst till en avgift på 250 kronor per timma. Avgiften faktureras i efterskott. Fixartjänst kan hjälpa dig med enklare arbetsuppgifter inomhus samt utomhusarbete som till exempel: • klippa gräs • kratta löv och grusgångar • klippa häckar och buskar • skotta snö och…

Fika

Café Gudagott och Café Nyfiket

Nu har Café Gudagott öppet igen! Café Gudagott är ett café som ligger i entrén till Gudarpsgårdens vård- och omsorgsboende i Tranemo. Hit är du välkommen att fika eller äta lunch oavsett om du är boende på äldreboendet eller allmänhet. Lunch måste beställas senast 9.30 samma dag. Ring 0325-180 92. Café Gudagott drivs av arbetsmarknadsenheten…

Tranemosjön

Tillfällig vistelse i Tranemo kommun

Hemtjänst Planerar du att vistas i Tranemo kommun och är i behov av hemtjänst kan du få hjälp med detta. Ta kontakt med biståndshandläggare i din kommun minst fyra veckor innan din planerade vistelse. Biståndshandläggaren tar kontakt med Tranemo kommun för planering av dina insatser. Hemsjukvård Tranemo kommuns hemsjukvård har ansvar för hemsjukvård i ordinärt…