Driftinformation

Soporna töms enligt schema onsdag 1 maj och torsdag 9 maj (Kristi himmelfärdsdag)

Sopbil som tömmer en grön och en brun tunna

Vår entreprenör Nordisk Återvinning, NÅ, tömmer sopkärl enligt ett fastställt schema. Ställ fram kärlen kvällen före hämtningsdag.

Aktuella driftstörningar

Ibland kan oförutsedda händelser (ex. sjukdom, fordonsproblem, snöoväder) göra att sophämtningen blir försenad.

I tabellen nedan kan du se aktuell information över förseningar och planerade åtgärder. Låt kärlet stå framme till det har blivit tömt!
Om ditt kärl inte är tömt och det inte finns en aktuell driftstörning på din tur, kontakta kundtjänst 0325-57 60 00.

DatumTyp av störningOrdinarie tömningsdagOmrådeÅtgärd

 

Entreprenören kan i vissa fall köra skiftkörning och tömma kärl både kvällar och helger – låt dit kärl stå framme till dess att det blivit tömt!


Publicerad den 26 juli 2019, senast ändrad den 23 april 2024