RORiLand

Projekt Resor och oresor i landsbygder handlar om att gemensamt hitta nya lösningar kring hållbar mobilitet. Projektet är finansierat av Energimyndigheten och drivs av Fyrbodal kommunalförbund som ligger i norra delen av Västra Götaland.

RoriLand, projekt om resor och oresor i landsbygder

Uddebo är en av fem orter som deltar i projektet. I projektet studerar man grannskapskontor och lokala mobilitetstjänster, som enskilda fenomen men särskilt när de sker i kombination, för att se hur de kan bidra till minskad pendling och bättre levnadsvillkor i landsbygder. Projekt RORi Land handlar om att i samverkan mellan olika aktörer finna möjligheter och nya mobilitetslösningar med koppling till coworkingplatser och grannskapskontor. Det kan exempelvis handla om lokalt delade transportlösningar, system för samåkning eller cykelpooler.

Syftet med projektet är att bidra till minskad pendling och bättre levnadsvillkor på landsbygder.

 

Här finns mer information om projektet, fyrbodal.se

 


Publicerad den 3 februari 2023, senast ändrad den 3 februari 2023