Business Region Borås

Business Region Borås

Business region Borås är ett samarbete mellan åtta kommuner i Sjuhärad och Boråsregionen där Tranemo kommun är en del av samarbetet. Syftet är att Business region Borås ska kunna ge investerare och företag inom exempelvis industri och bostäder en bra översikt för att lättare kunna etablera sig i Boråsregionen. Ett till syfte är att jobba för ett jämnare företagsklimat i hela delregionen.

Läs mer om Business Region Borås här.

Läs mer om Tranemo som är en del av Business Region Borås här.

 


Publicerad den 5 september 2018, senast ändrad den 3 oktober 2019