Personligt ombud

Personligt ombud vänder sig till personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning eller långvarig psykisk ohälsa och med svårigheter att få vardagen att fungera.

Två händer som håller i varandra

Ombudets huvudsakliga arbetsuppgifter är:

  • Att tillsammans med den enskilde identifiera och formulera behovet av vård, stöd och service
  • Att tillsammans med den enskilde se till att huvudmäns insatser planeras, samordnas och genomförs
  • Att stödja den enskilde i kontakter med olika myndigheter
  • Att hjälpa den enskilde till vård, stöd och service utifrån behov och laglig rätt.

Ett personligt ombud arbetar på den enskildes uppdrag och har en fristående ställning gentemot myndigheter. Ombudet kan inte besluta om insatser eller ta över myndigheters ansvar. Det personliga ombudet har tystnadsplikt, för inga journaler och är kostnadsfritt.

Så här får du kontakt med personligt ombud

Jag som arbetar som personligt ombud i Tranemo heter Zora Björklund. Min anställning tillhör Arbetsmarknadsenheten för Svenljunga och Tranemo kommuner. Du kontaktar mig på nedanstående telefonnummer eller e-post. Om du önskar går det också bra om någon annan förmedlar kontakten.

Telefon 0325-181 77, mobiltelefon 0737-65 44 51 eller via  e-post, zora.bjorklund@Svenljunga.se


Publicerad den 4 januari 2016, senast ändrad den 21 maj 2024