Akut hjälp eller orosanmälan

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns stöd inom olika områden. Här hittar du akutnummer och andra viktiga telefonnummer.

Är du i en nödsituation – behöver du omedelbar hjälp?

Ring 112 om du eller någon annan i din närhet är skadad i en olycka eller plötsligt faller ihop eller om det är en brand eller någon annan nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, brandkår eller annan räddningstjänst, som polis, läkare osv.
www.sosalarm.se

Orosanmälan

Har du misstanke om barn som far illa, bör du kontakta socialtjänsten och berätta om din oro. Du kan använda e-tjänsten som finns till höger på sidan.

Mottagningsenheten – Socialtjänsten

Telefonnummer 0325 – 57 62 10

Sociala jouren

Här når du socialtjänsten utanför kontorstid samt under veckoslut och helger.
tel: 112 och begär ”Sociala jouren Borås stad”.

Elevhälsa

Elevhälsan är en verksamhet inom skolan som erbjuder medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Du kommer i kontakt med elevhälsan via barnets skola.

Polis

Akuta ärenden, telefon 112 
Övriga ärenden: 114 14

Sjukhus och närhälsan

Akuta ärenden: 112
Sjukvårdsrådgivningen: 1177
Västra Götalandsregionen
Sjukvårdsrådgivningen 1177
Närhälsan

Psykiatrisk akutmottagning Vuxen

Tel 033-616 27 60
Akutpsykiatrin

Psykiatrisk akutmottagning Barn och unga

Tel 033-616 16 70
Akutpsykiatri barn och unga

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld,
Tel 020-50 50 50
Kvinnofridslinjen

Utväg Södra Älvsborg

Utväg är en myndighetssamverkan som erbjuder stöd och behandling till personer som blir utsatta för våld i nära relation och till personer som har vålds- och aggressionsproblem. Utväg erbjuder också stöd till barn och ungdomar som upplevt våld. Stödet är frivilligt och kostnadsfritt.

Utväg har telefontid 08:00-09:00 varje vardag, 0707- 16 09 29.

Mer information på www.utvag.se

 

Kvinnojouren i Mark

Du kan nå kvinnojouren på telefon veckans alla dagar, året runt mellan kl 8:30-21:00
Tel 0320-351 51

Kvinnojouren i Marks webbsida
kvinnojourenimark@telia.com

Brottsofferjouren, BOJ

Brottsofferjouren Västra Götalands län
www.boj.se

Barnens hjälptelefon – Barnens rätt i samhället – BRIS

Till BRIS kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen.
Tel 116 111
www.bris.se

Jourhavande kompis

Röda korset har telefon- och chattjour
Tel 0771-900 800
Chattjour

BRIS vuxentelefon – om barn

BRIS tar här emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och problem som rör barn.
Tel 077-150 50 50
BRIS vuxentelefon

Rädda barnens föräldrastödstelefon

Tel 020-786 786
www.rb.se

Krishantering – Nationella hjälplinjen

Hit kan man ringa om man har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation, för att få rådgivning och stöd.
Tel 020-22 00 60

Försvunna barn

Larmnummer 116 000 för anmälan av försvunna barn har införts i Sverige. Numret finns och används i 23 EU-länder. Genom numret ska anhöriga kunna få kontakt med polis och andra myndigheter. De kan också få kontakt med exempelvis frivilligorganisationer, som kan bistå med råd och stöd. Journumret är kostnadsfritt och tillgängligt dygnet runt. I Sverige besvaras samtalen av SOS Alarm.

UMO – din ungdomsmottagning på nätet

UMO:S webbsida

HBTQ-jouren (RFSL)

HBTQ-jourens webbsida


Publicerad den 2 november 2015, senast ändrad den 21 maj 2024