Fastighetsägare och verksamheter

För fastighetsägare, företagare och verksamhetsutövare gäller andra regler för att lämna avfall än för privatpersoner och enskilda hushåll.

Kommunalt renhållningsabonnemang

Alla företag, verksamheter och flerbostadshus är skyldiga att ha ett renhållningsabonnemang hos kommunen för sitt hushållsavfall. Det kommunala renhållningsabonnemanget består av två delar:

  • Grundavgift: Betalas av alla fastighetsägare, olika grundavgifter beroende på vad som ryms i fastigheten.
  • Rörlig avgift: Hämtning och omhändertagande av matavfall och restavfall, avgift beroende på kärlstorlek och hämtningsintervall.

Blankett för renhållningsabonnemang företag och  fastighetsbolag

Förpackningar

Insamling av förpackningar är inte ett kommunalt ansvar, där hänvisas till privata aktörer för hämtning vid fastighet. Boende i flerfamiljhus kan också nyttja de Återvinningsstationer som finns i alla kommunens tätorter.

ÅVC Returen

ÅVC Returen bekostas av hushållens grundavgift. Privathushåll, både i egna hus eller hyreshus, får kostnadsfritt lämna avfall på ÅVC Returen samt till insamlingsbilen och miljöbilen.

Omhändertagande av verksamhetsavfall från företag och verksamheter ingår inte i den kommunala avfallsansvaret, man ska anlita annan aktör för detta avfall.  Företag och verksamheter med mindre mängd verksamhetsavfall kan  köpa ett företagskort för att få lämna avfall på ÅVC Returen.

 

Grundavgift

Grundavgift för renhållning

Alla fastighetsägare ska betala grundavgift för sin fastighet. Grundavgiften bekostar bland annat lagstadgade uppgifter, kundtjänst, administration, sopkärl och påsar. För privatpersoner ingår även ÅVC, miljöbil och insamlingsturer.

Från 2022 byter vi från en faktorbaserad grundavgift till olika grundavgifter beroende på vilken typ av verksamhet som finns i fastigheten.

  • Bostadsenhet 1360 kr/år (villa/fristående bostad)
  • Lägenhet 915 kr/år (1 grundavgift/bostadslägenhet i fastigheten)
  • Företag/verksamhet 915 kr/år(1 grundavgift oavsett antal verksamheter i fastigheten)

Exempel:
En fastighet med 3 lägenheter samt 2 affärslokaler betalar: 3 * grundavgift för lägenhet + 1 grundavgift för verksamhet.
En fastighet som inrymmer verksamhet från 1 företag: betalar 1 grundavgift för verksamhet
En fastighet med 10 lägenheter: betalar 10 * grundavgift för lägenhet

Skillnad mellan hushållsavfall och verksamhetsavfall

Vi skiljer på hushållsavfall/hushållslikt avfall och verksamhetsavfall

  • Huhållsavfall är avfall som uppstår där människor lever och bor. Hushållslikt avfall är avfall från företag och verksamheter som i sin art och sammansättning liknar hushållsavfall, exempelvis avfall från kök, fikarum, toaletter och papperskorgar. Hushållsavfall lyder under det kommunala renhållningsansvaret.
  • Verksamhetsavfall är avfall som uppkommer genom att det produceras varor/tjänster/verksamhet. Verksamhetsavfall är inte kommunalt ansvar och man kan fritt välja vem som ska ta hand om avfallet.

Taxor

Taxa för renhållningstjänster 2022

Beställ matavfallspåsar

Det finns olika storlekar på matavfallspåsar
8-liter – den vanliga påsen för hushåll
22-liter – en större påse som passar för matsalar och mindre storkök, används tillsammans med stålställning
45-liter – En säck som används i större kök och restauranger (kunder står för egen hållare)

Vi levererar påsar direkt till fastigheten åt företag, hyresfastigheter och brf.
Beställ nya påsar genom att maila info.tekniska@tranemo.se , ange storlek på påsen och antal buntar.

Läs mer om matavfall

 

Regler för farligt avfall

Alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in och behandlar farligt avfall ska rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till Naturvårdsverket.

Läs mer om vad som gäller


Publicerad den 4 mars 2022, senast ändrad den 2 juni 2022