Slam

Slam från den egna avloppsanläggningen räknas som hushållsavfall. Enligt gällande renhållningsföreskrifter ska varje året-runt-bostad samt fritidshus ha tömning av slamavskiljare minst en gång per år.

Akut slamtömning kan beställas måndag till torsdag 08.00-16.00 och fredag 08.00-12.00 hos renhållningsenheten på telefon 0325-576000. Övrig tid ring Svenljunga slamsugning 070-332 23 63, som vid mån av tid och tillgänglig personal kan hjälpa till.

Övriga frågor och extra beställningar, ring 0325-576128.

 

Undersidor

Grusväg i skogen

Information om slamabonnemang

Nytecknande eller ändring av slamabonnemang Använd våra digitala tjänster E-tjänster och blanketter, se grön ruta till höger,  eller ta kontakt med renhållningen  på  tel. 0325-57 60 00 eller mail Tömning Tömning av slambrunn/tank utförs efter ett i förväg fastställt schema. I samband med tecknande/ändring av abonnemang får du reda på vilken tömningsmånad som gäller för…

Brunnslock av plast

Att tänka på inför slamtömning

  När det är dags för slamtömning, tänk på det här: Håll brunn/tank åtkomlig för tömning och väl synlig för entreprenören. Om lock/manlucka inte är väl synlig ska den markeras med plastpåse, vimpel eller liknande, den får inte heller vara övertäckt på något sätt. Locket skall kunna öppnas av en person och utan verktyg. Det…