Skog och park

Lek på lekplats

Lekplatser och grönområden

Tekniksektionen svarar för skötsel och underhåll av de kommunala lekplatserna och flera grönområden i kommunen. Kommunens lekplatser besiktigas årligen och de säkerhetsbrister som eventuellt förekommer åtgärdas snarast. Mellan besiktningarna kan naturligtvis fel och brister uppstå. Om sådana upptäcks meddela då gärna enhetschef Henrik Linge på telefon 0325-576124.

Trädfällning, kommunal mark, anmälan

Om tjänsten Här kan du anmäla behov av trädfällning på kommunens mark och där det föreligger risk eller annan olägenhet för person eller egendom. Träd som står så till att de kan falla på hus, väg eller gångväg tar vi alltid ned om det bedöms utgöra en risk. Skogsansvarig på kommunen gör dock alltid först…

Badplats Visen

Badplatser

I Tranemo kommun finns 11 fina kommunala badplatser.