Svarta säckar blir genomskinliga säckar

Nu inför vi genomskinliga sopsäckar på ÅVC.

genomskinlig sopsäck på ÅVC

Svarta säckar: Många av oss använder svarta sopsäckar när vi rensar ut vårt grovavfall. De allra flesta som lämnar på ÅVC är jätteduktiga och lägger brännbart i en säck och icke brännbart i en annan säck osv. Men tyvärr förekommer det att både elektronik och farligt avfall med mera även hamnar i den svarta sopsäcken. Även förpackningar av metall, glas och papper hamnar fel, detta hör hemma på Återvinningsstationen.

Vad händer? Detta kan medföra stora problem vid behandlingsanläggningen och till och med riskera skador på såväl anläggningen som dess personal. I förlängningen medför det att kommunen får betala flera tusen kronor i böter när felsorterat avfall upptäcks!

Genomskinliga säckar: För att komma undan dessa problem har Tranemo kommuns tekniska sektion för avsikt att införa att sorterat grovavfall endast får lämnas i genomskinliga säckar på ÅVC.

När gäller det? Från och med 1 januari 2019 kommer det att vara obligatoriskt att alla lämnar grovavfall i genomskinlig plastsäck.

Var köper jag sådana säckar? Genomskinliga säckar finns bland annat att köpa i våra dagligvarubutiker i kommunen. Vi kommer även att sälja till självkostnadspris rullar om 10 stycken på ÅVC Returen.

 

VÄLKOMMEN till Returen med ditt avfall i genomskinlig säck!


Publicerad den 17 maj 2018, senast ändrad den 2 november 2020