Trygg och säker kommun

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

I Tranemo kommun är rätten att vistas i det offentliga rummet utan att känna otrygghet grundläggande. Tranemo kommun och Polismyndigheten jobbar sedan flera år med samverkansöverenskommelser för att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Samverkan mellan kommun, polis och andra parter är en förutsättning för att långsiktigt lyckas med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Genom ökad samverkan är målsättningen att skapa en trygghetsskapande kraft som gör Tranemo kommun till en trygg och inkluderande kommun att bo, verka och leva i.

Viktiga utgångspunkter och begrepp i det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet är jämställdhet, jämlikhet, demokrati, delaktighet, social sammanhållning och folkhälsa.


Kontakta trygghetssamordnaren om du har funderingar kring gällande:

  • Inrapportering av otrygghetskapande händelser
  • Samverkan med polisen
  • Trygg- och brottsfrågor
  • Grannsamverkan/trygga vuxna

Undersidor

Effektiv samordning för trygghet (EST)

  Tranemo kommun arbetar med metoden EST, Effektiv samordning för trygghet, tillsammans med polismyndigheten och bostadsbolaget. Metoden innebär ett kunskapsbaserat arbetssätt i samverkan. Idén är att på ett kunskapsbaserat sätt strukturera och samordna insatser mot otrygghet med primärt fokus på det situationella brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Målsättningen är att minska otrygghetsskapande händelser, processer och platser…

Grannsamverkansskylt

Grannsamverkan - Trygga vuxna

I ett område med grannsamverkan samarbetar de boende med varandra. Avsikten med grannsamverkan är att minska brottsligheten i området och öka tryggheten. I många fall leder arbetet med grannsamverkan till en starkare gemenskap mellan grannarna. Den sociala kontrollen i grannsamverkansområden förstärks och en möjlig gärningsperson löper större risk att bli upptäckt. En genomgång av forskningen…

Placeholder

Trygghetsfrämjande

  Familjecentralen i Tranemo — Tranemo Kommun Folkhälsa — Tranemo Kommun

Samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun

  Som stöd i det brottsförebyggande arbetet finns en gemensam framtagen samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Tranemo kommun. (Överenskommelsen ska uppdateras nu under 2023). I samverkansöverenskommelsen ska det finnas ett gemensamt fokus och en gemensam målsättning och arbetet ska följas upp löpande. Målet med överenskommelsen är att  stärka, synliggöra, konkretisera och samordna kommunens och polisens insatser…

Medborgardialog

I trygghetsfrämjande och brottsfrågor Under 2022 hade trygghetssamordnare tillsammans med kommunpoliserna bjudit in sig till föreningarnas gemensamma träffar med kommunen. Under träffarna lyftes det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete som bedrivs i kommunen, kommunens lägesbild samt dialoger. Att ha dialog med medborgare är viktiga pusselbitar för vårt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Ett sätt att ta tillvara…

Utsatt för våld/brott?

Socialtjänstens mottagningsenhet har telefonnummer 0325 – 57 62 10 och har följande telefontider: Måndag – torsdag kl. 08:00 – 17:00 Fredagar kl. 08:00 – 15:00 Mottagningsenheten har lunchstängt kl. 12:00 – 13:00. Vid storhelger kan telefontiderna ändras – se Tranemo kommuns hemsida för mer information. Läs mer om stöd och hjälp under stöd och omsorg Ring…

Rapportera otrygghetsskapande händelser

I Tranemo kommun kan du vara med och bidra till kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete i den kommun som du lever och verkar i eller besöker. Digital trygghetsvandring Genom en digital trygghetsvandring kan du tycka till om otrygga platser eller delge information om observerat avvikande beteenden dygnet runt när du själv har tid. När vi…

Våldsbejakande Extremism

Behöver du stöd och råd? Är du orolig för att någon du bryr dig om dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi? Om du misstänker att någon planerar ett brott eller har utfört ett brott ska du alltid ta kontakt med Polisen i första hand. Vid pågående brott 112, annars 114 14. Om du…