Avfall som ska lämnas på ÅVC

Grovavfall, elektronik, vitvaror, metallskrot, trädgårdsavfall mm tas om hand för att återvinnas och vi säkerställer att farligt avfall tas om hand på ett säkert sätt. I återbrukscontainrarna kan du lämna saker du själv inte vill ha, eller fynda det någon annan skänkt.

bilar med avfall på släp på ÅVC ReturenÅVC Returen

Återvinningscentralen finansieras av hushållens grundavgift i renhållningstaxan. Hushåll får lämna upp till 3 kubikmeter/månad av sorterat avfall utan kostnad.
Företag och verksamheter som vill lämna avfall på ÅVC ska teckna företagskort.

Fordon överstigande 3,5 ton får ej köras in som besökande till ÅVC, gäller även traktorer.

Sortera avfallet innan du kommer till ÅVC, så går avlastningen snabbare och det blir det ett bättre flöde genom anläggningen.

I flikarna nedan finns information om de olika avfallsslagen, kartan visar var de står.

Är du osäker på hur du ska sortera så fråga personalen – de är där för att hjälpa dig!

OBS våra nya förändringar:

Sortera bort plast från brännbart
Det finns en ny container för HÅRDPLAST och en container för PLASTFÖRPACKNINGAR – vid varje container finns info om vad som ska slängas där.

Gips finns numera på plats 3, kontakta personalen om du är tveksam om ditt avfall ska lämnas i gipset.

Ett flertal felsorteringar i vår gipscontainer, har lett till extrakostnader och minskad återvinning av gipset vilket har lett till dessa åtgärder.

 

1. Kyl och frys

Exempel:
Kyl- och frys tillverkade för hushållsbruk.

Tänk på…

Kyl- och frysskåp kan innehålla freoner som är skadliga för ozonlagret vid läckage. Omfattas av producentansvar. Ska vara rengjorda och tömda.

2. Vitvaror

Exempel:
Torktumlare, spis, köksfläkt, disk- och tvättmaskin tillverkade för hushållsbruk

Böcker

Alla slags böcker, både  hårda och mjuka pärmar, kan lämnas för återvinning.

Däck

Vi tar emot upp till 8 däck, med eller utan fälg

3. Gips

Exempel:
Målade och omålade gipsskivor med eller utan tapet. Gipsavgjutningar och gipsmodeller.

Tänk på ….
Ta bort reglar från gipsskivorna, dessa slängs i  container för trä, nr 5,9.

Gips som sitter ihop med kakel hanteras separat och ska slängas i ej brännbart, nr 12.

7.Hårdplast

Exempel: Trädgårdsmöbler i plast, hinkar, plastkrukor, plastleksaker,

 

Tänk på… förpackningar av plast ska lämnas i containern för plastförpackningar, finns på inne på ÅVC och på alla återvinningsstationer.

4 & 8. Brännbart

Exempel:
Skrymmande avfall över 1 meter som går att elda t.ex barnvagnar, möbler, resårbottnar, större mattor

Tänk på….

Större avfall behöver krossas före förbränning och läggs därför i anvisad container.

5 & 9. Trä

Exempel:
Brädor, bokhyllor, garderober, spånskivor och annan inredning av trä. OBS! ej tryckt trä.

Tänk på…
Får ej vara behandlat. Spik och beslag får ej vara större än en handflatas storlek. Tryckimpregnerat trä klassas som farligt avfall och lämnas i särskild container, nr 15.

6. Wellkartong

Wellkartong, tänk på att de ska vara tömda på plast och frigolit
Exempel: Kartonger

10 & 11. Skrot/metall

Exempel:
Fälgar, cyklar, grill, värmeljuskoppar, spik, skruv och beslag mm

Tänk på…
Skrotet ska vara så ”rent” som möjligt dvs får ej innehålla olja eller detaljer av t.ex gummi, trä. Brandsläckare och gasoltuber lämnas som farligt avfall! Inga stängda behållare får lämnas, dunkar måste vara tömda och öppna. Fat och tankar får ej lämnas utan godkännande.

12 Ej brännbart

Ej brännbart eller återvinningsbart

Exempel:
Isolering,  toalettstolar, handfat, glas, gips med reglar-kakel- linolium på.

Mycket glas kan återvinnas om det sorteras rätt:
Förpackningsglas i form av flaskor och burkar – lämnas i glasigloon på återvinningsstationen.
Fönster, även med karm, lämnas i nr. 13
Övrig glas, så som dricksglas och prydnadsglas sorteras som ej brännbart

 

 

 

 

13. Fönster inkl båge

Exempel:
Uttjänta fönster med  båge

Tänk på….

Fönster i bra skick tar vi gärna emot i vårt returhus

Rent fönsterglas, utan båge, ska läggas i containern för glas

15. Tryckimpregnerat

Tänk på….
Tryckimpregnerat trä klassas som farligt avfall och omhändertas särskilt. Vid större mängder kontakta ÅCV 0325-57 61 63, 57 61, 64

16. Kompost

Exempel:
Löv, mossa

Tänk på….
Komposteras i första hand där det uppkommer

Ny lagstiftning från 1/1 2024, det är inte längre tillåtet att elda trädgårdsavfall, utan allt ska komposteras eller lämnas till ÅVC

17. Ris och grenar

Exempel:
Ris och grenar

Tänk på…
Grövre grenar för flisning får bestå av max en-meters längder

Ny lagstiftning från 1/1 2024, det är inte längre tillåtet att elda trädgårdsavfall, utan allt ska komposteras eller lämnas till ÅVC

 

18. Fyllnadsmaterial

Exempel:
Sten, grus, tegel, kakel, klinkers cement, keramik.

Tänk på:
Fyllnadsmaterial används som utfyllnad vid vägbygge och likande och läggs ut i naturen. Därför är det av största vikt att ingen plast, metall eller andra skadliga material läggs här. Orena fyllnadsmaterial, tex klinker med gipsrester ska sorteras som  ”ej brännbart” och läggas i nr 12.

19. Asbest och eternit

Exempel:
Små mängder asbesthaltigt avfall. OBS! Måste vara väl inplastat.

Tänk på…..
Förpacka materialet väl i plast. Ring gärna ÅVC innan om du är osäker på hur mycket du får lämna. 0325-57 61 63, 57 61 64

21. Elektronik

Exempel:
”Allt med sladd eller batteri”, datorer, bildskärmar, uppladdningsbara verktyg

Tänk på….
Omfattas av producentansvar.

Företag som lämnar elektronik ska registrera ett avlämnarintyg hos el-kretsen, visas upp vid avlämning.

21. Farligt avfall

Exempel:
Färg, lösningsmedel, lim, oljor, bekämpningsmedel, termometrar, bilbatterier. OBS! farligt avfall tar vi endast emot från privatpersoner. Olja max 10 liter.

Tänk på…
Överblivna mediciner och kanyler för egenvård  lämnas på apoteket.
Farligt avfall är direkt skadligt för djur, växter och människor. Det är därför viktigt att allt farligt avfall tas omhand på ett säkert sätt.

21. Batterier och ljuskällor

Exempel:
Batterier under 3kg (större batterier, t.ex bilbatterier hanteras som farligt avfall), glödlampor och lysrör

Tänk på…

Små batterier kan även lämnas i så kallade batteri holkar som finns vid återvinningsstationer och affärer. Alla batterier innehåller skadliga ämnen och ska omhändertas på ett säkert sätt.

Företag som lämnar batterier och ljuskällor ska registrera ett avlämnarintyg hos el-kretsen, visas upp vid avlämning.

 

Återbruk

Du vet väl också att det finns möjlighet att lämna in begagnade saker på ÅVC Returen istället för att slänga dem!

Renhållningsverksamhetens eget Returhus tar emot varor och säljer dem på plats. Intäkterna från försäljningen går till olika  återvinningsprojekt, bland annat har de bekostat TA GE-skåp

Det finns  en container från butik Återbruk som drivs av nätverk Sverige-Lettland, där du kan lämna material som sedan säljs i deras butik i Limmared.

Det finns 2 behållare från Myrorna där du kan lägga kläder, skor och textilier.

Stora mängder avfall

Har du stora mängder grovsopor mm, till exempel efter en källarrensning, bör du hyra en container. Kommunen hyr inte ut containers, men du kan kontakta personal inom avfallshanteringen för namn och telefonnummer till godkända entreprenörer. Även här är det viktigt att tänka på att avfallet ska vara sorterat så mycket som möjligt. Det får absolut inte innehålla något farligt avfall, riskavfall eller elektronik.

Insamlingsturen, för dig som inte kan köra själv till ÅVC Returen

Har du inte möjlighet att själv transportera ditt grovavfall, kyl/frys eller vitvaror till ÅVC kan du lämna dem till kommunens insamlingsbil som kör runt två gånger per år. Turer och hämtningsschema läggs upp på 14 orter med omnejd, turerna annonseras i Svenljunga-Tranemo Tidning och på hemsidan


Publicerad den 25 januari 2016, senast ändrad den 10 april 2024

Kontakt

Adress & öppettider

Måndag

13:00 - 17:00

Tisdag

09:00 - 18:00

Onsdag

13:00 - 17:00

Torsdag

09:00 - 18:00

Lördag

09:00 - 14:00

Adress

Storgatan 78, 514 34 Tranemo