Fjärrvärme

Om du vill du ha ett bekymmersfritt och bekvämt uppvärmningssystem.

Undersidor

Svenska sedlar

Taxor och avgifter

Priset för fjärrvärmen är beroende av storleken på anslutningen och består av en rörlig och en fast del. Kommunfullmäktige fastställer taxan för nästkommande år i november. Från och med 2021-01-01 höjs den fasta avgiften med 300 kronor inklusive moms för samtliga taxor. Höjningen beror på ökade kostnader som bland annat kostnadsökningar för fjärrvärmens olika fasta…

Service

Tranemo Kommun äger alla fjärrvärmecentraler. För dig som kund innebär detta att du får ett bekymmersfritt uppvärmningssystem. Pandemin påverkar servicearbetet Nu under pågående pandemi är det regelbundna servicearbetet pausat. Vi utför ingen service men avhjälper akuta problem som uppstår. När pandemiläget har förbättrats kommer servicearbetet att återupptas. Servicearbete I normala fall utför vi service och underhåll…

Kartvy över Tranemo kommun

Här finns fjärrvärmen

I Tranemo kommun finns det fjärrvärme i Tranemo, Rosenlund, Limmared och Dalstorp i två separata nät, Tranemo/Limmared och Dalstorp, med sammanlagt 710 fjärrvärmecentraler och 559 kunder. Värmen köper Tranemo kommun från EON, Ardagh Glass AB och Hållanders Energi AB. Klicka på respektive ortnamn för att se om det finns fjärrvärme på din gata. Tranemo (PDF)          Limmared/Rosenlund (PDF)          Dalstorp…

E-tjänster och blanketter

Adress

Felanmälan:
Vardagar 07:00 - 16:00
0325-576000 eller teknikerna direkt
Övrig tid
0706-51 57 11