Fjärrvärme

Om du vill du ha ett bekymmersfritt och bekvämt uppvärmningssystem.

Miniräknare och penna

Taxor och avgifter

Priset för fjärrvärmen är beroende av storleken på anslutningen och består av en rörlig och en fast del. Kommunfullmäktige fastställer taxan för nästkommande år i november. Från och med 2020-01-01 höjs den fasta avgiften med 200 kronor inklusive moms (160 kronor exkl. moms) för samtliga taxor. Höjningen beror på ökade lönekostnader samt övriga fasta avgifter…

Service

Tranemo Kommun äger alla fjärrvärmecentraler. För dig som kund innebär detta att du får ett bekymmersfritt uppvärmningssystem. Vi utför service och underhåll på centralen. Vid behov byter vi delar utan att du som kund behöver betala extra. Vi servar anläggningarna med olika intervall beroende på storlek. En villacentral servas med 1,5 års intervall. I god tid innan…

Statistik

Diagrammet nedan visar hur stor mängd energi vi köpt in till våra två fjärrvärmenät under 2017.   Tranemo/Limmared Antal centraler: 553 st Ansluten effekt: 15 MW Antal kunder: 429 st Längd ledningsnät: ca. 50 km Utgående temperatur: 75 – 115 °C   Dalstorp Antal centraler: 164 st Ansluten effekt: 5 MW Antal kunder: 114 st Längd ledningsnät: ca.…

Karta Tranemo kommun

Här finns fjärrvärmen

I Tranemo Kommun finns det fjärrvärme i Tranemo, Rosenlund, Limmared och Dalstorp i två separata nät, Tranemo/Limmared och Dalstorp, med sammanlagt 710 fjärrvärmecentraler och 559 kunder. Värmen köper Tranemo Kommun från EON, Ardagh Glass AB och Hållanders Energi AB. Klicka på respektive ortnamn för att se om det finns fjärrvärme på din gata. Tranemo (PDF)          Limmared/Rosenlund (PDF)          Dalstorp…

Adress

Felanmälan:
Vardagar 07:00 - 16:00
0325-576000 eller teknikerna direkt
Övrig tid
0706-51 57 11