Digital anslagstavla

Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Digital anslagstavlaDigital anslagstavla

Enligt kommunallagen ska alla kommuner på sin hemsida ha en officiell digital anslagstavla. På anslagstavlan publiceras justerade protokoll från de olika politiska sammanträdena, anslagsbevis från utskottsprotokoll samt kungörelser och tillkännagivanden. Här hittar du information om hur du kan överklaga.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2023-11-16, anslagstid 2023-11-22–2023-12-14

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2023-11-22, anslagstid 2023-11-29–2023-12-21

Valnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Kungörelse - planer

Kungörelse granskning av översiktsplan 

Samverkansnämnd IT

Just nu finns inga aktuella anslag.

Överförmyndarnämnden

Just nu finns inga aktuella anslag.

Budgetutskottet

Just nu finns inga aktuella anslag.

Krisledningsnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Övriga anslag/bevis

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund www.serf.se

Anslag och protokoll för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds Direktions sammanträde finns publicerat på förbundets digitala anslagstavla

Anslag och protokoll för Sjuhärads samordningsförbund finns publicerat på förbundets hemsida

 

 

 

Samverkan Arbetsmarknadsnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Samverkansnämnd Personal

Just nu finns inga aktuella anslag.

Aktförvaring

Just nu finns inga aktuella anslag.

Kommunstyrelsens utskott

Allmänna utskottet 2023-11-09, anslagstid 2023-11-13–2023-12-05

Lärandeutskottet 2023-11-09, anslagstid 2023-11-14–2023-12-06

Omsorgsutskottet 2023-11-09, anslagstid 2023-11-15–2023-12-07

Samverkansnämnd bygg- och miljö

Bygg – och miljönämnden 2023-11-21, anslagstid 2023-11-27–2023-12-21


Publicerad den 18 december 2017, senast ändrad den 30 november 2023