Digital anslagstavla

Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Digital anslagstavlaDigital anslagstavla

Enligt kommunallagen ska alla kommuner på sin hemsida ha en officiell digital anslagstavla. På anslagstavlan publiceras justerade protokoll från de olika politiska sammanträdena, anslagsbevis från utskottsprotokoll samt kungörelser och tillkännagivanden. Här hittar du information om hur du kan överklaga.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2021-06-14, anslagstid 2021-07-18–2021-07-19

Kommunstyrelsen

Protokoll KS 2021-05-31, anslagstid 2021-06-04–2021-06-28

Ks sekretess 2021-06-21, anslagstid 2021-06-23–2021-07-15

Kommunstyrelsens utskott

Protokoll AU 2021-06-03, anslagstid 2021-06-04–2021-06-28

Allmänna utskottet 2021-06-17, anslagstid 2021-06-18–2021-07-12

Lärandeutskottet 2021-06-17, anslagstid 2021-06-21–2021-07-19

Lärandeutskottet 2021-06-17 (sekretess), anslagstid 2021-06-21–2021-07-19

Omsorgsutskottet 2021-06-17, anslagstid 2021-06-21–2021-07-13

Omsorgsutskottet SEKRETESS 2021-06-17, anslagstid 2021-06-21–2021-07-13

Samverkansnämnd IT

Just nu finns inga aktuella anslag.

Samverkansnämnd Personal

Just nu finns inga aktuella anslag.

Samverkan Arbetsmarknadsnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Överförmyndarnämnden

Just nu finns inga aktuella anslag.

Budgetutskottet

Inga anslag

Krisledningsnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Samverkansnämnd bygg- och miljö

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 2021-05-25, anslagsbevis 2021-06-01–2021-06-25

 

Övriga anslag/bevis

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund www.serf.se

Anslag och protokoll för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds Direktions sammanträde finns publicerat på förbundets digitala anslagstavla

Anslag och protokoll för Sjuhärads samordningsförbund finns publicerat på förbundets hemsida.

Grimsås vattenskyddsområde Kungörelse från Länsstyrelsen i Västra Götaland – anslås till och med 2021-08-20

Grimsås vattenskyddsområde Kungörelse från Länsstyrelsen i Jönköping – anslås till och med 2021-08-20

Tranemo Utvecklings AB 2021-06-10, anslagstid 2021-06-11–2021-07-05

Valnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.


Publicerad den 18 december 2017, senast ändrad den 23 juni 2021