Digital anslagstavla

Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Digital anslagstavlaDigital anslagstavla

Enligt kommunallagen ska alla kommuner på sin hemsida ha en officiell digital anslagstavla. På anslagstavlan publiceras justerade protokoll från de olika politiska sammanträdena, anslagsbevis från utskottsprotokoll samt kungörelser och tillkännagivanden. Här hittar du information om hur du kan överklaga.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2024-03-14, anslagstid 2024-03-21–2024-04-15

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2024-03-28, anslagstid 2024-04-03–2024-04-25

Kommunstyrelsens utskott

Omsorgsutskottet 2024-03-25, anslagstid 2024-03-27 – 2024-04-18

 

Valnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Budgetutskottet

Just nu finns inga aktuella anslag.

Kungörelse - planer

Tranemo Grus och Betong AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen om tillstånd till sand- och grustäkt på fastigheten Berg 3:9 i Tranemo kommun.

Ansökan avser fortsatt brytning av sand och grus. Totalt sett avser bolaget bryta 245 000 ton under en 10 års period med ett årligt uttag på 24 500 ton. Brytning sker ovan grundvattenytan.

För mer information se https://www.lansstyrelsen.se

Krisledningsnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Överförmyndarnämnden

Just nu finns inga aktuella anslag.

Övriga anslag/bevis

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund www.serf.se

Anslag och protokoll för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds Direktions sammanträde finns publicerat på förbundets digitala anslagstavla

Anslag och protokoll för Sjuhärads samordningsförbund finns publicerat på förbundets hemsida

 

 

 

Samverkan Arbetsmarknadsnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Samverkansnämnd Personal

Just nu finns inga aktuella anslag.

Aktförvaring

Just nu finns inga aktuella anslag.

Samverkansnämnd bygg- och miljö

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 2024-03-26, Anslagstid 2024-04-03–2024-04-29


Publicerad den 18 december 2017, senast ändrad den 12 april 2024