Digital anslagstavla

Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Digital anslagstavlaDigital anslagstavla

Enligt kommunallagen ska alla kommuner på sin hemsida ha en officiell digital anslagstavla. På anslagstavlan publiceras justerade protokoll från de olika politiska sammanträdena, anslagsbevis från utskottsprotokoll samt kungörelser och tillkännagivanden. Här hittar du information om hur du kan överklaga.

Kommunfullmäktige

Just nu finns inga aktuella anslag.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2023-01-19, anslagstid 2023-01-25–2023-02-16

Kommunstyrelsens utskott

Lärandeutskottet 2023-01-12, anslagstid 2023-01-17–2023-02-08

Allmänna utskottet 2023-01-12, anslagstid 2023-01-16–2023-02-08

Allmänna utskottet 2023-01-26, anslagstid 2023-01-30–2023-02-21

Samverkansnämnd bygg- och miljö

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 2023-01-10 BmGT § 1_Omedelbar justering, anslagstid 2023-01-11–2023-02-06

Valnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Samverkansnämnd IT

Just nu finns inga aktuella anslag.

Samverkansnämnd Personal

Just nu finns inga aktuella anslag.

Samverkan Arbetsmarknadsnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnänden 2022-01-31, anslagstid 2022-01-31–2022-02-22

Budgetutskottet

Just nu finns inga aktuella anslag.

Krisledningsnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Övriga anslag/bevis

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund www.serf.se

Anslag och protokoll för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds Direktions sammanträde finns publicerat på förbundets digitala anslagstavla

Anslag och protokoll för Sjuhärads samordningsförbund finns publicerat på förbundets hemsida

Valberedningen 2023-01-24 anslagstid 2023-01-26–2023-02-17

 

 

Aktförvaring

Handlingarna finns i kommunhusets reception.

Ärenden för aktförvaring just nu:

  • Prövotidsredovisning, Ändringstillstånd Ardagh Glass Limmared AB, ärendebeteckningen 551-53911-2022.

Kungörelse: https://www.lansstyrelsen.se/5.51ffc12418529b39b73cac4b.html


Publicerad den 18 december 2017, senast ändrad den 2 februari 2023