Socialt och ekonomiskt stöd

För dig som behöver ekonomiskt stöd, hjälp att söka ett arbete, hjälp att bli fri ditt missbruk, dödsboanmälan m.m.

Glada ungdomar

Arbetssökande

Här finns information om vart du som arbetssökande kan vända dig samt vilka insatser som finns i Tranemo kommun. Lediga jobb i Tranemo kommun Följ länken så kan du se vilka lediga tjänster som finns med i Tranemo kommun som arbetsgivare. Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen är den statliga myndighet dit du ska vända dig din första arbetslösa dag. Skriva…

Blomma

Ekonomiskt bistånd

Här nedanför kan du läsa mer om försörjningsstöd, hur en ansökan går till och var du ska vända dig, vad du kan få hjälp med, m.m. Du som vistas i Tranemo kommun kan ha rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd om du själv inte kan försörja dig eller tillgodose dina behov på annat sätt. Försörjningsstödet är ett komplement till…

Värmesjus

Boutredning

Här finner du information om boutredning och dödsboanmälan och vart du vänder dig för att tala med boutredare. Dödsboanmälan När någon har avlidit kallas den egendom som finns kvar efter den avlidne för kvarlåtenskap eller dödsbo och räknas som en juridisk person. Dödsboet företrädes oftast av närmast anhöriga till den avlidne. Enligt svensk lag ska…

Tranemo sjukhjälps- och understödsfonder

Tranemo Sjukhjälps- och understödsfonder är en stiftelse vars tillgångar förvaltas av Tranemo kommun, men med en särskild styrelse som fattar beslut om utdelning av stiftelsens medel. Ursprunget är en donation från 1902 av August och Augusta Claesson, Uddebo. Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till personer i behov av ekonomiskt stöd, uppmuntran vid sjukdom och…

Adress & öppettider

Måndag - Fredag

10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Adress

Telefontider må-fr 8.30-9.30
Drop-in tisdagar 13.00-15.00