Bygg- och rivningsavfall

Från och med 1 januari 2023 är allt bygg- och rivningsavfall som uppkommer i icke yrkesmässig verksamhet ett kommunalt ansvar och ska lämnas till vår ÅVC eller vår avtalade entreprenör.

På ÅVC Returen

På ÅVC tar vi emot mindre mängder, 1 lass ca 3kbm/månad. För asbest och eternit gäller som tidigare mindre mängd som kan bäras i famnen, väl inplastat. Detta ingår i renhållningens grundavgift.

Större mängder och fastighetsnära

Har man större mängder, vill få det hämtat fastighetsnära eller har svårbehandlade material så som asfalt, massor eller osorterat avfall, ska man kontakta vår avtalade entreprenör Perssons Åkeri .
De utför fastighetsnära hämtning i kärl eller container och du debiteras direkt av dem enligt gällande prislista, dock max enligt kommunens renhållningstaxa.
Tag direktkontakt med Perssons Åkeri i Svenljunga genom att ringa 070-626 14 34


Publicerad den 2 januari 2023, senast ändrad den 2 januari 2023