Soc på nätet – ställ din fråga anonymt!

Soc på nätet är en del av socialtjänsten i Tranemo kommun. Hit kan du vända dig för att ställa frågor som har med social problematik att göra.

Här kan du:

  • Ställa anonyma frågor om ex. barn och ungdomar, ekonomiskt bistånd, missbruk, funktionsvariation, äldre, våld i nära relation eller annat som rör socialtjänstens område.
  • Ta del av skrivna frågor och svar.

Viktigt att veta om Soc på nätet

Vi kan ge generella svar och försöker att hänvisa vidare om du har ett intresse av att läsa mer kring ämnet. Vår förhoppning är att du som besöker vår sida ska få råd och stöd och vid behov, få information om vart du kan vända dig för fortsatt hjälp.

Din fråga besvaras så snart som möjligt, senast inom 2 veckor av socialrådgivare inom socialtjänsten. I vissa fall redigerar vi frågor, dels för att garantera våra användares anonymitet men också för att ta bort länkar som frågeställare har lagt till. Detta eftersom vi inte kan stå som ansvariga för de länkar som annars skulle publiceras på vårt forum. I visa fall ändrar vi även rubrik för att andra läsare lättare ska förstå vad frågan handlar om.

Om vi får veta att ett barn far illa och vi vet vem det är måste vi göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Brådskande ärende

Kontaktuppgifter och telefonnummer hittar du här på mottagningsenheten

Inkomna frågor och svar

Nyligen besvarade frågor

Ställ din fråga till

Om det i din fråga framkommer att du eller någon annan befinner sig i en nödsituation kan detta t.ex. innebära att vi kontaktar Larmcentralen 112 och bistår dem med information som behövs för att spåra dig via din dators IP-adress. Det kan även bli aktuellt att göra en polisanmälan om de uppgifter som du lämnar i din fråga bedöms vara tillräckligt allvarliga.

Utgångspunkten när du skickar in din fråga till socialrådgivningen är att du ska kunna vara helt anonym. Frågan du ställer sparas och kan läsas av alla som besöker forumet.


Publicerad den 10 april 2021, senast ändrad den 22 mars 2024