Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling uppstår i samspelet mellan stad och land, globalt, regionalt och lokalt. Det innebär att de flesta beslut som fattas påverkar landsbygdens utveckling. Tranemo kommun består till större delen av landsbygd och det är viktigt att det finns förutsättningar för utveckling av landsbygden, där är invånarna en viktig resurs.

Undersidor

Flygfoto över Tranemo

Hållbar landsbygd Sjuhärad

Hållbar Landsbygd Sjuhärad är ett treårigt samverkansprojekt där vi vill synliggöra, utveckla och skapa förutsättningar för hållbara livsstilar och verksamheter på landsbygden. Tre olika områden inom hållbarhet kommer att uppmärksammas från våren 2017 och ett år framåt. REKO-Ringen är först ut som är ett bra koncept på hur man kan sälja lokal mat via digitala…

Tecknad bild med vindkraft, bostäder, bilar

Bygdepeng

Vindkraftverken utanför Grimsås/Hestra/Mossebo är i full gång sedan en tid tillbaka. I samband med att verken gått i drift finns det från och med år 2019 möjlighet för föreningar i området att söka pengar, så kallad bygdepeng, för återbäring till de omgivande bygderna.