ÅVC Returen

Under våren, med start vecka 10, kommer vi att bygga om på ÅVC Returen. Tack för visad hänsyn och förståelse – läs mer om byggnationen här

 

På vår bemannade återvinningscentral, ÅVC, tar vi emot hushållsavfall som beroende på sammansättning eller storlek inte kan slängas i det gröna kärlet.  ÅVC  Returen  ligger i utkanten av Tranemo samhälle på Storgatan 78 (Ambjörnarpsvägen)

Öppettider

Måndag13.00 - 17.00
Tisdag09.00 - 18.00
Onsdag13.00 - 17.00
Torsdag09.00 - 18.00
FredagSTÄNGT
Lördag09.00 - 14.00
SöndagSTÄNGT

ÅVC Returen håller stängt röda dagar och helgdagar:
Trettondag jul 6/1
Långfredag, påskafton, påskdagen, annandag påsk
1:a maj
Kristi Himmelfärdsdag
Pingstafton
Nationaldagen 6 juni
Midsommarafton, midsommardagen
Alla Helgons dag
Julafton, juldagen, annandag jul
Nyårsafton, nyårsdagen

 

 

 

Undersidor

Vi bygger om på ÅVC Returen

Under våren, med start vecka 10,  kommer vi att bygga om på ÅVC Returen. Det kommer att ske i två etapper – vi börjar med att bygga om personalutrymmena, därefter kommer ett nytt utrymme för farligt avfall att byggas. Under byggtiden kan det bli lite extra trångt och rörigt och vi kan emellanåt behöva begränsa…

Eld

Elda trädgårdsavfall

Med anledning av ny lagstiftning och diskussioner kring att elda trädgårdsavfall har miljöförvaltningen och avfallsenheten samrått och vill vi härmed förtydliga vad som gäller i Tranemo kommun: De kommunala avfallsföreskrifterna har inte förändrats. Du kan elda mindre mängder torrt trädgårdsavfall såsom kvistar och grenar som inte går att kompostera. Eldning får bara ske om det…

bilar med avfall på släp på ÅVC Returen

Avfall som ska lämnas på ÅVC

Grovavfall, elektronik, vitvaror, metallskrot, trädgårdsavfall mm tas om hand för att återvinnas och vi säkerställer att farligt avfall tas om hand på ett säkert sätt. I återbrukscontainrarna kan du lämna saker du själv inte vill ha, eller fynda det någon annan skänkt. Återvinningscentralen finansieras av hushållens grundavgift i renhållningstaxan. Hushåll får lämna upp till 3…

Gamla batterier och andra burkar med farligt avfall

Farligt avfall

Farligt avfall innehåller ämnen som kan vara skadliga för människan och miljön, och måste därför tas om hand på ett särskilt sätt, det får inte slängas i de vanliga soporna. Farligt avfall ska du som privatperson lämna till: Återvinningscentralen Returen, gäller det större mängder bör du först kontakta personal inom avfallshanteringen på Tranemo kommun. För…

ÅVC Returen

Företagskort på ÅVC Returen

Företag, verksamheter och föreningar erbjuds att teckna företagskort, som innebär att man får lämna "mindre mängd" verksamhetsavfall på ÅVC Returen. För att få lämna avfall på Returen som företagare är företagskort obligatoriskt. Varför företagskort? Återvinningscentralen finansieras av renhållningstaxans grundavgift för hushållsavfall. Företag och verksamhet betalar en lägre grundavgift än hushållen och har därmed inte fritt…

Bygg- och rivningsavfall

Från och med 1 januari 2023 är allt bygg- och rivningsavfall som uppkommer i icke yrkesmässig verksamhet ett kommunalt ansvar och ska lämnas till vår ÅVC eller vår avtalade entreprenör. På ÅVC Returen På ÅVC tar vi emot mindre mängder, 1 lass ca 3kbm/månad. För asbest och eternit gäller som tidigare mindre mängd som kan bäras…

kasserade lysrör

Nya regler för rapportering av farligt avfall för företag

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att företag och verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister. De nya reglerna gäller från 1 november 2020. Hur går det till och vem ska rapportera?   Farligt avfall på ÅVC Returen i Tranemo Företagskort ger företag,…

Returkort för hushåll

Passerkort på ÅVC Moga Returen i Svenljunga

För att öka tillgängligheten och närhet till en återvinningscentral har vi ett samarbete med Svenljunga kommun, som innebär att privatpersoner med året-runt abonnemang på sophämtning i Tranemo kommun har möjlighet att åka till Moga Returen i Svenljunga med sitt avfall. Kontakta renhållningen i Tranemo för att beställa ett kort, mail eller telefon 0325-57 60 00…

genomskinlig sopsäck på ÅVC

Svarta säckar blir genomskinliga säckar

Nu inför vi genomskinliga sopsäckar på ÅVC. Svarta säckar: Många av oss använder svarta sopsäckar när vi rensar ut vårt grovavfall. De allra flesta som lämnar på ÅVC är jätteduktiga och lägger brännbart i en säck och icke brännbart i en annan säck osv. Men tyvärr förekommer det att både elektronik och farligt avfall med…

Jättebalsamin

Invasiva växter

Läs alltid på  naturvårdsverkets sida där finns den senaste information och gällande riktlinjer för hur  invasiva växter ska hanteras Små mängder och fröställningar, går  bra att lägga väl förslutet i dubbla påsar  i ditt gröna sopkärl. På ÅVC tar vi emot begränsade mängder invasiva växter som kommer från privatpersoner: Upp till 3 säckar med växtdelar …

Ensilagebalar på en åker

Ensilageplast

Svenska lantbrukare, odlare, hästägare m.fl. hanterar årligen stora mängder använd plast från ensilage, säckar och odlingsfilm samt dunkar för växtskydds- och ensileringsmedel. Detta räknas inte som hushållsavfall och tas inte om hand på ÅVC. Svensk Ensilageplast Retur AB (SvepRetur) är ett branschägt materialbolag, som utan vinstintresse erbjuder svenska lantbrukare, odlare, hästägare m.fl. insamling av ensilage,…