Avfall och återvinning

Avfall är inte bara skräp – det kan också vara en resurs!

Genom att sortera ditt avfall kan det tas om hand på ett säkert sätt och mycket kan återvinnas. På så sätt värnar vi om människor och vår miljö. Vi har alla ett ansvar att se till att avfallet tas om hand på rätt sätt. I vår guide Så här sorterar du soporna kan du läsa om de avfallstjänster som finns och hur du gör för att sortera ditt avfall på bästa sätt.

Akut slamtömning beställs måndag till torsdag 08.00-16.00 och fredag 08.00-12.00 hos renhållningsenheten på telefon 0325-576000. Övrig tid ring direkt till Svenljunga slamsugning 070-332 23 63,

Undersidor

Pratbubblor med frågetecken

Kontakta oss

Välkommen att kontakta renhållningen Du når oss via växeln 0325-57 60 00, be att få prata med renhållningen. Kontakta oss gärna via mail  om du har enklare frågor. Våra vanligaste tjänster finns som e-tjänst: Beställning av nytt hämtschema Nyteckning eller ändring av renhållningsabonnemang Nyteckning eller ändring av slamabonnemang Ägarbyte av fastighet, inklusive avslut av abonnemang…

Soptömning under jul och nyårsveckorna

Sopbilen kör enligt ordinarie schema under jul och nyårsveckorna. Kärlen töms alltså även på den röda vardagarna Annandag jul 26/12 och Trettondag jul 6/1 Ställ ut kärlen kvällen före aktuell tömningsdag Låt kärlen stå framme tills de är tömda Vid vinterförhållanden, håll kärlen rena från is och snö Halkbekämpa vid behov Blöta matavfallspåsar kan frysa…

Sopbil

Sophämtning

Det är kommunens ansvar att allt hushållsavfall som uppkommer i kommunen transporteras till en behandlingsanläggning för att tas omhand på ett bra sätt för människors hälsa och miljön. Insamlingen sker i 2 olika kärl,  grönt för brännbart restavfall och brunt för matavfall. Alla fastigheter  är skyldiga att ha ett renhållningsabonnemang enligt Tranemo kommuns renhållningsförordning och…

Svenska sedlar

Taxa för renhållning

Renhållningstaxan är självfinansierad. Det innebär att alla kostnader för renhållning ska täckas av intäkter  från taxan, den bekostas inte av skattemedel och ska heller inte vara vinstdrivande. Renhållningstaxan för hushållsavfall är uppdelad i två delar Grundavgift - en fast avgift som ska betalas för alla fastigheter Hämtningsavgift - avgiften varierar beroende på hämtningsintervall och kärlstorlek…

bilar med avfall på släp på ÅVC Returen

ÅVC Returen

På vår bemannade återvinningscentral, ÅVC, tar vi emot hushållsavfall som beroende på sammansättning eller storlek inte kan slängas i det gröna kärlet.  ÅVC  Returen  ligger i utkanten av Tranemo samhälle på Storgatan 78 (Ambjörnarpsvägen) Öppettider [table id=130 /] ÅVC Returen håller stängt röda dagar och helgdagar: Trettondag jul 6/1 Långfredag, påskafton, påskdagen, annandag påsk 1:a…

Grusväg i skogen

Slam

Slam från den egna avloppsanläggningen räknas som hushållsavfall. Enligt gällande renhållningsföreskrifter ska varje året-runt-bostad samt fritidshus ha tömning av slamavskiljare minst en gång per år. Akut slamtömning kan beställas måndag till torsdag 08.00-16.00 och fredag 08.00-12.00 hos renhållningsenheten på telefon 0325-576000. Övrig tid ring Svenljunga slamsugning 070-332 23 63, som vid mån av tid och…

Fastighetsägare och verksamheter

För fastighetsägare, företagare och verksamhetsutövare gäller andra regler för att lämna avfall än för privatpersoner och enskilda hushåll. Kommunalt renhållningsabonnemang Alla företag, verksamheter och flerbostadshus är skyldiga att ha ett renhållningsabonnemang hos kommunen för sitt hushållsavfall. Det kommunala renhållningsabonnemanget består av två delar: Grundavgift: Betalas av alla fastighetsägare, olika grundavgifter beroende på vad som ryms…

Sopbil som tömmer en grön och en brun tunna

Driftinformation

Under jul och nyårsveckorna kör sopbilarna enligt ordinarie schema och tömmer kärl även de "röda" varadagarna, Annandag jul 26/12 och Trettondag jul 6/1. Aktuella driftstörningar Vår entreprenör Nordisk Återvinning, NÅ, tömmer sopkärl enligt ett fastställt schema. Ställ fram kärlen kvällen före hämtningsdag. Ibland kan oförutsedda händelser (ex. sjukdom, fordonsproblem, snöoväder) göra att sophämtningen blir försenad.…

avfallstrappan med 5 trappsteg

Avfallstrappan - sortera, klättra och minska avfallet

Allt brinner väl ändå om det är tillräckligt varmt?! Det är ett vanligt argument till inte sortera sina sopor. Att bränna upp saker som skulle kunna återvinnas eller återbrukas om de sorterades rätt är inte bra vare sig för miljön, ekonomin eller vår framtid. Som stöd till hur vi ska hantera vårt avfall finns Avfallstrappan. Den…

Tidningar slängs för återvinning

Återvinningsstationer, ÅVS

På en Återvinningsstation ska man lämna FÖRPACKNINGAR av papper, plast, metall, och glas, samt tidningar. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI som som ansvarar för insamling och drift av de återvinningsstationer som finns i kommunen. Läs mer om förpackningar och hur du sorterar här I bland förekommer det problem med överfulla containers och nedskräpning. För…

Tecknad päronskrutt

Matavfall

Insamling av matavfall är obligatoriskt för alla kunder och innebär att matavfall ska sorteras ut från övrigt hushållsavfall och läggas i papperspåsar i ett brunt kärl. I de bruna kärlen ska endast matavfall i papperspåsar läggas. Plastpåsar och restavfall i matavfallskärlet innebär felsortering och en felsorteringsavgift tas ut.     Saknar du brunt kärl eller har…

resterkocken

Resterkocken - en klimatsmart tävling för elever i grundskolan

Tänk nytt om rester och rädda mat! Är ägget verkligen gammalt efter bäst-före-datum? Hur kan du rädda det torra brödet eller de vissna grönsakerna? Resterkocken är tävlingen som prisar hur man på ett idérikt sätt tar tillvara matrester och minskar matsvinnet. Så här går tävlingen till Inventera  kylskåpet på rester och varor med kort hållbarhet…

Tidning, kartong, glas, plast och aluminium

Förpackningar och tidningar

Varje gång du lämnar en förpackning eller tidning till återvinning så ser du till att materialet hamnar i ett naturligt kretslopp där återvinning möjliggörs. Genom materialåtervinning sparar vi på jordens naturresursser och det går åt mindre energi vid produktion. En vinst både för din ekonomi och vårt klimat. Ansvaret för att förpackningar och tidningar återvinns…

Kvinna håller i mobiltelefon

SMS från din kommun

Tranemo kommun använder en sms-tjänst för att informera kommuninnevånarna om lokala driftstörningar och tjänster. Det är ett snabbt och smidigt sätt för oss att nå dig direkt med viktig information om vatten, avlopp, fjärrvärme och sophantering. Kunder med slamabonnemang får tömning aviserad via denna tjänst. När vi skickar ett sms till dig står det Tranemoinfo…

Väg och natur

Insamlingsturer

För dig som inte har möjlighet att själv köra elektronik, kyl/frys, grovavfall m.m. till Återvinningscentralen Returen i Tranemo anordnas kostnadsfri insamling vid din fastighet. Höstens insamlingstur är avslutad, när tiderna för våren 2023 är klara kommer de att publiceras här     För att få hämtat avfall av insamlingsbilen anmäler du dig till renhållningsenheten på…

Händer som håller ett klot med ett träd på en grön äng

Miljöbilen

  På grund av vikande intresse och kraftigt ökade kostnader för denna tjänst kommer miljöbilen att utgå tillsvidare. Istället hänvisar vi till ÅVC Returen Läs mer om farligt avfall här  

Skåpet TAGE för återanvändning av kläder och skor

TA-GE - En bra idé!

Hållbar konsumtion och minskning av avfall, det är syftet med skåpet TAGE. På återvinningscentralen Returen i Tranemo kan man istället för att kasta prylar lämna in dem till Returhuset. Dessa prylar kan sedan köpas av någon annan. Intäkterna från Returhuset används till olika återvinningsprojekt. TAGE är ett exempel på ett sådant återvinningsprojekt där pengar från…