Avfall och återvinning

Avfall är inte bara skräp – det kan också vara en resurs!                                                                                                                                                  Genom att sortera ditt avfall kan det tas om hand på ett säkert sätt och mycket kan återvinnas På så sätt värnar vi om människor och vår miljö.        Vi har alla ett ansvar att se till att avfallet tas om hand på rätt sätt. Här nedan kan du läsa mer om de avfallstjänster som finns och hur du gör för att sortera ditt avfall på bästa sätt.

Vid akuta ärenden gällande slamsugning utanför kommunens öppettider, ring Svenljunga slamsugning tel 0703-32 23 61

Kontakta oss

Välkommen att kontakta renhållningen Du når oss via växeln 0325-57 60 00, be att få prata med kundtjänst på renhållningen. Kontakta oss gärna via mail  om du behöver hämtschema, nya blanketter  eller har enklare frågor. För ärenden som rör sophämtning och slam, tex. utebliven sophämtning, ändrade abonnemang, slamtömning eller frågor om fakturor kan du  kontakta…

Sophämtning

Det är kommunens ansvar att allt hushållsavfall som uppkommer i kommunen transporteras till en behandlingsanläggning för att tas omhand på ett bra sätt för människors hälsa och miljön. Alla fastigheter som har hushållsavfall, från permanent- fritidsbostad eller verksamheter, är skyldiga att ha ett renhållningsabonnemang enligt Tranemo kommuns renhållningsförordning och gällande lagkrav i kapitel 15 miljöbalken.…

Tecknad päronskrutt

Matavfall

Insamling av matavfall är obligatoriskt för alla kunder och innebär att matavfall ska sorteras ut från övrigt hushållsavfall och läggas i papperspåsar i ett brunt kärl. Saknar du brunt kärl eller har frågor om matavfallsinsamlingen är du välkommen att kontakta Kristina Nilsson eller kundtjänst på telefon 0325-57 60 00 eller mail  

Driftinformation

På den här sidan hittar du information om aktuella driftstörningar. Vår entreprenör Nordisk Återvinning, NÅ, tömmer sopkärl enligt ett fastställt schema. Kärlen ska stå framme från klocka 06.00 på hämtningsdagen. Ibland kan oförutsedda händelser (ex. sjukdom, fordonsproblem, snöoväder) göra att sophämtningen blir försenad. I tabellen nedan kan du se aktuell information över förseningar och planerade åtgärder. Låt…

ÅVC Returen

ÅVC Returen

Återvinningscentralen Returen, ÅVC, ligger i utkanten av Tranemo samhälle, Storgatan 78 (Ambjörnarpsvägen). OBSERVERA: Från och med 1 januari 2019 är det att vara obligatoriskt att alla som lämnar grovavfall i säck använder genomskinlig plastsäck. Läs mer här. På ÅVC kan du som privatperson och renhållningskund genom din grundavgift lämna sorterat avfall.  Du får lämna upp…

Slamtömning

Slamtömningar Akut slamtömning kan beställas måndagar till torsdag 08.00-16.00 och fredag 08.00-12.00 hos Tekniska sektionen på telefon 0325-576000. Övrig tid ring Svenljunga slamsugning 070-332 23 63, som vid mån av tid och tillgänglig personal kan hjälpa till. Övriga frågor och extra beställningar, ring 0325-576123.  

Återvinning

Återvinningsstationer (ÅVS)

Producenterna ansvarar för förpackningar och tidningar. För återvinningsstationerna och insamlingen av papper, plast, well, metall, glas och tidningar ansvarar Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. I bland förekommer det problem med överfulla containers, nedskräpning etc. För att komma till rätta med dessa problem är det viktigt att ni kontaktar Förpacknings- och tidningsinsamlingen som ansvarar för återvinningsstationerna på telefon 0200-88 03 11.…

Skräpplockardagarna 2020

I Tranemo kommun vill vi värna om vår vackra natur och miljö, ett av många bidrag till detta är att varje vår delta i  Håll Sverige Rents kampanj mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp, både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att…

Farligt avfall

Farligt avfall

Återvinningscentralen Returen Här kan du som privatperson lämna ditt farliga avfall. Gäller det större mängder bör du först kontakta personal inom avfallshanteringen på Tranemo kommun. Miljöbilen Två gånger per år, vår och höst, kör Miljöbilen runt i kommunen och hämtar hushållens farliga avfall. Vilka tider och platser som gäller informeras vid varje tillfälle om i…

Företagskort vid ÅVC Returen

Sedan några år erbjuder tekniska sektionen företagare att teckna ett så kallat företagskort på ÅVC Returen. Innehavare av detta kort erbjuds att mot avgift lämna ”mindre mängd” verksamhetsavfall, övrigt brännbart- och icke brännbart avfall samt återvinningsmaterial. Ni tecknar ett abonnemang på företagskort som gäller per helår, det innebär att ni tecknar för den viktklass som…

Svenska sedlar och mynt

Taxa för renhållning

Alla avgifter för sophantering och renhållning är taxefinansierade. Tranemo kommuns renhållningstaxa för hushållsavfall är uppdelad i  2 delar, grundavgift och rörlig avgift. Grundavgift - Debiteras per bostadsenhet. Denna avgift finansierar bla. kärl, matavfallspåsar, den bemannade återvinningscentralen, insamlings- och miljöbilens turer, administration, och kundtjänst. [table id=192 /] Rörlig avgift -  Denna avgift täcker tömning, transport och…

Väg och natur

Insamlingsturer

För dig som inte har möjlighet att själv köra elektronik, kyl/frys, grovavfall m.m. till Återvinningscentralen Returen i Tranemo anordnas kostnadsfri insamling vid din fastighet. Här ser du vårens turer för insamlingsbilen [table id=61 /] För att få hämtat avfall av insamlingsbilen anmäler du dig till tekniska sektionen på telefon 0325-57 61 56, 57 61 23…

Giftfri miljö

Miljöbilen

Ett bra sätt att bli kvitt ditt farliga avfall. Miljöbilens höstrunda är avslutad.  När tider för våren 2020 är klara kommer de att  publiceras här.   Vad är farligt avfall? Jo, det är t ex spillolja, lösningsmedel, syror, bekämpningsmedel, färger, sprayer, batterier, trasiga febertermometrar och övriga kvicksilverprodukter. Mediciner ska du lämna till apoteket, här kan…

Svarta säckar blir genomskinliga säckar

Nu inför vi genomskinliga sopsäckar på ÅVC. Svarta säckar: Många av oss använder svarta sopsäckar när vi rensar ut vårt grovavfall. De allra flesta som lämnar på ÅVC är jätteduktiga och lägger brännbart i en säck och icke brännbart i en annan säck osv. Men tyvärr förekommer det att både elektronik och farligt avfall med…

Skåpet TAGE för återanvändning av kläder och skor

TA-GE - En bra idé!

Hållbar konsumtion och minskning av avfall, det är syftet med skåpet TAGE. På återvinningscentralen Returen i Tranemo kan man istället för att kasta prylar lämna in dem till Returhuset. Dessa prylar kan sedan köpas av någon annan. Intäkterna från Returhuset används till olika återvinningsprojekt. TAGE är ett exempel på ett sådant återvinningsprojekt där pengar från…