Avfall och återvinning

Avfall är inte bara skräp – det kan också vara en resurs!                                                                                                                                                  Genom att sortera ditt avfall kan det tas om hand på ett säkert sätt och mycket kan återvinnas På så sätt värnar vi om människor och vår miljö.        Vi har alla ett ansvar att se till att avfallet tas om hand på rätt sätt. Här nedan kan du läsa mer om de avfallstjänster som finns och hur du gör för att sortera ditt avfall på bästa sätt.

Vid akuta ärenden gällande slamsugning utanför kommunens öppettider, ring Svenljunga slamsugning tel 0703-32 23 61

Coronavirus i mikroskop

Information om förändringar inom renhållning, påverkade av coronaviruset

Vi uppdaterar denna sidan löpande beroende på hur verksamheten med bemanning och utförande av tjänster påverkas av coronaviruset. Sophämtning Mindre störningar meddelas via driftinformation Vid större problem med sjukfrånvaro och inställda/prioriterade turer kommer informationen att visas här. För att vara bättre förberedd om vi tvingas prioritera/ställa in turer så uppmanar vi dig att redan nu…

Påskpynt

Ändrade tömningsdagar för sopor under påskveckorna

Under påskveckorna blir det delvis ändrade hämtningsdagar av hushållsavfallet. Hämtningsschema påsk som pdf Utgå från din ordinarie tömningsdag och vecka och se i tabellen vilken dag kärlen kommer att tömmas. OBS att många turer har 2 möjliga tömningsdagar. Ställ ut kärlen i god tid till första dagen. [table id=126 /] Ställ ut kärlen i god tid,…

Väg och natur

Insamlingsturer

För dig som inte har möjlighet att själv köra elektronik, kyl/frys, grovavfall m.m. till Återvinningscentralen Returen i Tranemo anordnas kostnadsfri insamling vid din fastighet. Här ser du vårens turer för insamlingsbilen [table id=61 /] För att få hämtat avfall av insamlingsbilen anmäler du dig till tekniska sektionen på telefon 0325-57 61 56, 57 61 23…

Giftfri miljö

Miljöbilen

Ett bra sätt att bli kvitt ditt farliga avfall. Miljöbilens vårrunda kommer att köras vecka 17.   Vad är farligt avfall? Jo, det är t ex spillolja, lösningsmedel, syror, bekämpningsmedel, färger, sprayer, batterier, trasiga febertermometrar och övriga kvicksilverprodukter. Mediciner ska du lämna till apoteket, här kan du även lämna kanyler. Observera att miljöbilen endast tar…

Driftinformation

Aktuella driftstörningar kring sophämtning kan du läsa på denna sida Ändrade hämtningsdagar under påskveckorna Här finns schema för hur hämtningen planeras att ske. OBS! Att i många fall kommer tömning att ske en dag tidigare än planerat -  ställ ut kärlen i tid!   Aktuella driftstörningar Vår entreprenör Nordisk Återvinning, NÅ, tömmer sopkärl enligt ett…

Sophämtning

Det är kommunens ansvar att allt hushållsavfall som uppkommer i kommunen transporteras till en behandlingsanläggning för att tas omhand på ett bra sätt för människors hälsa och miljön. Alla fastigheter som har hushållsavfall, från permanent- fritidsbostad eller verksamheter, är skyldiga att ha ett renhållningsabonnemang enligt Tranemo kommuns renhållningsförordning och gällande lagkrav i kapitel 15 miljöbalken.…

Tecknad päronskrutt

Matavfall

Insamling av matavfall är obligatoriskt för alla kunder och innebär att matavfall ska sorteras ut från övrigt hushållsavfall och läggas i papperspåsar i ett brunt kärl. Saknar du brunt kärl eller har frågor om matavfallsinsamlingen är du välkommen att kontakta Kristina Nilsson eller kundtjänst på telefon 0325-57 60 00 eller mail  

Kontakta oss

Välkommen att kontakta renhållningen Du når oss via växeln 0325-57 60 00, be att få prata med kundtjänst på renhållningen. Kontakta oss gärna via mail  om du behöver hämtschema, nya blanketter  eller har enklare frågor. För ärenden som rör sophämtning och slam, tex. utebliven sophämtning, ändrade abonnemang, slamtömning eller frågor om fakturor kan du  kontakta…

ÅVC Returen

ÅVC Returen

Särskild info i Corona-tider Tänk på att ÅVC är en plats där många människor rör sig. Håll avstånd till varann och besök inte ÅVC om du känner dig sjuk eller har symptom som hosta, snuva eller feber. Kontrollera aktuella öppettider inför ditt besök. Vid sjukfrånvaro kan vi behöva ändra ordinarie öppettider eller stänga mottagning av…

Slamtömning

Slamtömningar Akut slamtömning kan beställas måndagar till torsdag 08.00-16.00 och fredag 08.00-12.00 hos Tekniska sektionen på telefon 0325-576000. Övrig tid ring Svenljunga slamsugning 070-332 23 63, som vid mån av tid och tillgänglig personal kan hjälpa till. Övriga frågor och extra beställningar, ring 0325-576123.  

Återvinning

Återvinningsstationer (ÅVS)

Producenterna ansvarar för förpackningar och tidningar. För återvinningsstationerna och insamlingen av papper, plast, well, metall, glas och tidningar ansvarar Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. I bland förekommer det problem med överfulla containers, nedskräpning etc. För att komma till rätta med dessa problem är det viktigt att ni kontaktar Förpacknings- och tidningsinsamlingen som ansvarar för återvinningsstationerna på telefon 0200-88 03 11.…

Skräpplockardagarna 2020

I Tranemo kommun vill vi värna om vår vackra natur och miljö, ett av många bidrag till detta är att varje vår delta i  Håll Sverige Rents kampanj mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp, både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att…

Farligt avfall

Farligt avfall

Återvinningscentralen Returen Här kan du som privatperson lämna ditt farliga avfall. Gäller det större mängder bör du först kontakta personal inom avfallshanteringen på Tranemo kommun. Miljöbilen Två gånger per år, vår och höst, kör Miljöbilen runt i kommunen och hämtar hushållens farliga avfall. Vilka tider och platser som gäller informeras vid varje tillfälle om i…

Företagskort vid ÅVC Returen

Sedan några år erbjuder tekniska sektionen företagare att teckna ett så kallat företagskort på ÅVC Returen. Innehavare av detta kort erbjuds att mot avgift lämna ”mindre mängd” verksamhetsavfall, övrigt brännbart- och icke brännbart avfall samt återvinningsmaterial. Ni tecknar ett abonnemang på företagskort som gäller per helår, det innebär att ni tecknar för den viktklass som…

Svenska sedlar och mynt

Taxa för renhållning

Alla avgifter för sophantering och renhållning är taxefinansierade. Tranemo kommuns renhållningstaxa för hushållsavfall är uppdelad i  2 delar, grundavgift och rörlig avgift. Grundavgift - Debiteras per bostadsenhet. Denna avgift finansierar bla. kärl, matavfallspåsar, den bemannade återvinningscentralen, insamlings- och miljöbilens turer, administration, och kundtjänst. [table id=123 /] Rörlig avgift -  Denna avgift täcker tömning, transport och…

Svarta säckar blir genomskinliga säckar

Nu inför vi genomskinliga sopsäckar på ÅVC. Svarta säckar: Många av oss använder svarta sopsäckar när vi rensar ut vårt grovavfall. De allra flesta som lämnar på ÅVC är jätteduktiga och lägger brännbart i en säck och icke brännbart i en annan säck osv. Men tyvärr förekommer det att både elektronik och farligt avfall med…

Skåpet TAGE för återanvändning av kläder och skor

TA-GE - En bra idé!

Hållbar konsumtion och minskning av avfall, det är syftet med skåpet TAGE. På återvinningscentralen Returen i Tranemo kan man istället för att kasta prylar lämna in dem till Returhuset. Dessa prylar kan sedan köpas av någon annan. Intäkterna från Returhuset används till olika återvinningsprojekt. TAGE är ett exempel på ett sådant återvinningsprojekt där pengar från…