Avfall och återvinning

Avfall är inte bara skräp – det kan också vara en resurs!

Genom att sortera ditt avfall kan det tas om hand på ett säkert sätt och mycket kan återvinnas. På så sätt värnar vi om människor och vår miljö. Vi har alla ett ansvar att se till att avfallet tas om hand på rätt sätt. I vår guide Så här sorterar du soporna kan du läsa om de avfallstjänster som finns och hur du gör för att sortera ditt avfall på bästa sätt.

Akut slamtömning beställs måndag till torsdag 08.00-16.00 och fredag 08.00-12.00 hos renhållningsenheten på telefon 0325-576000. Övrig tid ring direkt till Svenljunga slamsugning 070-332 23 63,

Undersidor

Pratbubblor med frågetecken

Kontakta oss

Välkommen att kontakta renhållningen Du når oss via växeln 0325-57 60 00, be att få prata med renhållningen. Kontakta oss gärna via mail  om du har enklare frågor. Våra vanligaste tjänster finns som e-tjänst: Beställning av nytt hämtschema Nyteckning eller ändring av renhållningsabonnemang Nyteckning eller ändring av slamabonnemang Ägarbyte av fastighet, inklusive avslut av abonnemang…

Sopbil

Sophämtning

Det är kommunens ansvar att allt hushållsavfall som uppkommer i kommunen transporteras till en behandlingsanläggning för att tas omhand på ett bra sätt för människors hälsa och miljön. Insamlingen sker i 2 olika kärl,  grönt för brännbart restavfall och brunt för matavfall. Alla fastigheter  är skyldiga att ha ett renhållningsabonnemang enligt Tranemo kommuns renhållningsförordning och…

bilar med avfall på släp på ÅVC Returen

ÅVC Returen

På vår bemannade återvinningscentral, ÅVC, tar vi emot hushållsavfall som beroende på sammansättning eller storlek inte kan slängas i det gröna kärlet.  ÅVC  Returen  ligger i utkanten av Tranemo samhälle på Storgatan 78 (Ambjörnarpsvägen)   Öppettider [table id=130 /] ÅVC Returen håller stängt röda dagar och helgdagar: Trettondag jul 6/1 Långfredag, påskafton, påskdagen, annandag påsk…

Grusväg i skogen

Slam

Slam från den egna avloppsanläggningen räknas som hushållsavfall. Enligt gällande renhållningsföreskrifter ska varje året-runt-bostad samt fritidshus ha tömning av slamavskiljare minst en gång per år. Akut slamtömning kan beställas måndag till torsdag 08.00-16.00 och fredag 08.00-12.00 hos renhållningsenheten på telefon 0325-576000. Övrig tid ring Svenljunga slamsugning 070-332 23 63, som vid mån av tid och…

Fastighetsägare och verksamheter

För fastighetsägare, företagare och verksamhetsutövare gäller andra regler för att lämna avfall än för privatpersoner och enskilda hushåll. Kommunalt renhållningsabonnemang Alla företag, verksamheter och flerbostadshus är skyldiga att ha ett renhållningsabonnemang hos kommunen för sitt hushållsavfall. Det kommunala renhållningsabonnemanget består av två delar: Grundavgift: Betalas av alla fastighetsägare, olika grundavgifter beroende på vad som ryms…

Sopbil som tömmer en grön och en brun tunna

Driftinformation

Under semesterperioden, vecka 27-33, kan skiftkörning förekomma. Det kan innebära att en del får tömt sina kärl senare under dagen än vanligt. Låt kärlen stå framme tills de är tömda! Aktuella driftstörningar Vår entreprenör Nordisk Återvinning, NÅ, tömmer sopkärl enligt ett fastställt schema. Kärlen ska stå framme från klocka 06.00 på hämtningsdagen. Ibland kan oförutsedda…

avfallstrappan med 5 trappsteg

Avfallstrappan - sortera, klättra och minska avfallet

Allt brinner väl ändå om det är tillräckligt varmt?! Det är ett vanligt argument till inte sortera sina sopor. Att bränna upp saker som skulle kunna återvinnas eller återbrukas om de sorterades rätt är inte bra vare sig för miljön, ekonomin eller vår framtid. Som stöd till hur vi ska hantera vårt avfall finns Avfallstrappan. Den…

Tidningar slängs för återvinning

Återvinningsstationer, ÅVS

Producenterna ansvarar för förpackningar och tidningar. För återvinningsstationerna och insamlingen av papper, plast, well, metall, glas och tidningar ansvarar Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. I bland förekommer det problem med överfulla containers och nedskräpning. För att komma till rätta med dessa problem är det viktigt att du kontaktar Förpacknings- och tidningsinsamlingen som ansvarar för återvinningsstationerna på telefon 0200-88…

Tecknad päronskrutt

Matavfall

Insamling av matavfall är obligatoriskt för alla kunder och innebär att matavfall ska sorteras ut från övrigt hushållsavfall och läggas i papperspåsar i ett brunt kärl. I de bruna kärlen ska endast matavfall i papperspåsar läggas. Plastpåsar och restavfall i matavfallskärlet innebär felsortering och en felsorteringsavgift tas ut.     Saknar du brunt kärl eller har…

Resterkocken - en skoltävling för barn och unga

Den första oktober kör tävlingen Resterkocken igång. En tävling som syftar till att utbilda barn och ungdomar i grundskolan att minska matsvinnet. Samtidigt får eleverna släppa loss kreativiteten kring hur rester och varor med kort hållbarhet kan användas. Vad innebär det till exempel att bäst före-datum passerat  och hur kan eleven själv testa hållbarheten? Vilka…

Tidning, kartong, glas, plast och aluminium

Förpackningar och tidningar

Varje gång du lämnar en förpackning eller tidning till återvinning så ser du till att materialet hamnar i ett naturligt kretslopp där återvinning möjliggörs. Genom materialåtervinning sparar vi på jordens naturresursser och det går åt mindre energi vid produktion. En vinst både för din ekonomi och vårt klimat. Ansvaret för att förpackningar och tidningar återvinns…

Kvinna håller i mobiltelefon

SMS från din kommun

Tranemo kommun använder en sms-tjänst för att informera kommuninnevånarna om lokala driftstörningar och tjänster. Det är ett snabbt och smidigt sätt för oss att nå dig direkt med viktig information om vatten, avlopp, fjärrvärme och sophantering. Kunder med slamabonnemang får tömning aviserad via denna tjänst. När vi skickar ett sms till dig står det Tranemoinfo…

Svenska sedlar och mynt

Taxa för renhållning

Alla avgifter för sophantering och renhållning är taxefinansierade. Priser avser år 2022 Tranemo kommuns renhållningstaxa för hushållsavfall är uppdelad i  2 delar, grundavgift och rörlig avgift. Grundavgift - Debiteras per bostadsenhet. Denna avgift finansierar bla. kärl, matavfallspåsar, ÅVC Returen, insamlings- och miljöbilens turer, administration och kundtjänst. [table id=123 /] Rörlig avgift -  Denna avgift täcker…

Logga för Minimeringsmästarna

Minimeringsmästarna

Minimeringsmästarna är en tävling som vill inspirera svenska hushåll till att konsumera mer hållbart, minska på sitt avfall och förstå att de har möjlighet att påverka i klimatfrågan. Nu är vi igång med Minimeringsmästarna i Tranemo! Under året kommer några utvalda hushåll att påbörja en minimeringsresa och lära sig mer om hur man kan leva…

Väg och natur

Insamlingsturer

För dig som inte har möjlighet att själv köra elektronik, kyl/frys, grovavfall m.m. till Återvinningscentralen Returen i Tranemo anordnas kostnadsfri insamling vid din fastighet. För att få hämtat avfall av insamlingsbilen anmäler du dig till renhållningsenheten på telefon 0325-57 61 56, 57 61 23 eller 57 61 28. OBS: Anmäl senast torsdag veckan före din…

Händer som håller ett klot med ett träd på en grön äng

Miljöbilen

  På grund av vikande intresse för miljöbilen och kraftigt ökade kostnader för denna tjänst kommer vi inte att köra någon tur våren 2022. Istället hänvisar vi till ÅVC Returen Läs mer om farligt avfall här  

Skåpet TAGE för återanvändning av kläder och skor

TA-GE - En bra idé!

Hållbar konsumtion och minskning av avfall, det är syftet med skåpet TAGE. På återvinningscentralen Returen i Tranemo kan man istället för att kasta prylar lämna in dem till Returhuset. Dessa prylar kan sedan köpas av någon annan. Intäkterna från Returhuset används till olika återvinningsprojekt. TAGE är ett exempel på ett sådant återvinningsprojekt där pengar från…