Nya regler för insamling av hushållens avfall

För att öka materialåtervinningen, minska mängden avfall från förpackningar och göra det smidigt för alla, har regeringen infört nya regler för hur förpackningar ska samlas in. Från den 1 januari 2024 kommer kommunerna att få ansvaret att samla in förpackningar från hushållen. Dessutom, från den 1 januari 2027, måste insamlingen vara ”fastighetsnära” för alla hushåll.

Fastighetsnära insamling, FNI – innebär att förpackningar av papper, plast, metall och glas samlas in i nära anslutning till fastigheten och i möjligaste mån på samma plats som mat- och restavfallet.

Vad innebär det i Tranemo kommun?

Del 1, fokus på att upprätthålla befintlig insamling av förpackningar samt införa FNI för flerbostadshus

  • 2024: Kommunen tar över drift och ansvar för alla återvinningsstationer. De 11 ÅVS kommer att finnas kvar i samma omfattning som nu, där har alla hushåll möjlighet att lämna förpackningsavfall för återvinning.
  • 2024 och framåt: Många flerbostadshus har redan idag insamling av förpackningar genom en privat aktör. För att upprätthålla och utöka denna service kommer flerbostadshus erbjudas att teckna ett kommunalt FNI-abonnemang för hämtning av förpackningar i en-fackskärl, läs mer i boxen.

Del 2, alla hushåll ska ha FNI

  • Under 2026: Införande av FNI i 4-fackskärl för villa och småhus, samt mindre flerfamiljshus, läs mer i boxen.
  • Flerbostadshus som inte infört FNI kommer att anslutas till det senast 1/1 2027

Det nya insamlingsansvaret för förpackningar och kraven på fastighetsnära insamling innebär många utmaningar för kommunerna, dessutom är tidsspannet väldigt kort.  Ny information kommer att uppdateras löpande på denna sida.