Förvaltningens organisation

Servicesektionen är den centrala sektionen med styr- och stödfunktioner för övriga sektioner och politiken.

Förvaltning Organisationsskiss 2020


Publicerad den 31 augusti 2018, senast ändrad den 25 januari 2021