Vindbruksplan för kommunen

Vi får en del frågor om vindkraft både från kommuninvånare men också från intressenter som vill bygga vindkraftverk i vår kommun. Kommunen har en vindbruksplan där det finns utpekade områden som är särskilt lämpade för vindkraft.

Det område som är pågång att bebyggas nu närmast är Grönhult. Det finns också planering påbörjat för område Ommaberget utanför Dalstorp, det är Zephyr Vind AB som undersöker i samverkan med Sveaskog förutsättningarna för att söka tillstånd för en vindkraftspark nordost om Dalstorpasjön i Tranemo kommun. Projektet benämns Ommaberget.

Mer information om Ommaberget finns på Zephyr Vinds webbplats.

Från sidan 34 i Vindbruksplanen kan du läsa om de områden som är utpekade som särskilt lämpliga för vindkraft.


Publicerad den 27 september 2021, senast ändrad den 19 februari 2024