Bli en del av tillväxten i Tranemo kommun

Tranemo kommun ligger i Västra Götaland på gränsen till Småland och har ett mål om att växa och bli 14 000 invånare till 2035.

Drönarbild över DalstorpssjönFoto: Andreas Natt och Dag

Nu växer vi! Läs mer om vårat utbud och samverkan här.

Sök upp din villatomt. 

Kommunen består av 13 orter med sjönära och naturnära områden. Här kan du hitta ditt drömhus till ett bra pris med ett bra utbyggt mobilnät och bredband, perfekt för dig som vill bo på landsbygden och kan jobba på distans! Historien kring knallen och det textila arvet präglar entreprenörs- och föreningsandan i hela kommunen. Borås, Göteborg, Gislaved, Landvetter samt Jönköping når du inom 50 minuter.

Bo, verka och leva

Det starka näringslivet, den låga arbetslösheten, det rika föreningslivet och med ett av närområdets bästa skolor gör Tranemo till en attraktiv kommun att bo, verka och leva i. Här finns en god omsorg och ett aktivt kulturliv. Den vackra naturen erbjuder ett bra utbud inom outdoor-aktiviteter. Tranemo kommun tar sitt ansvar och jobbar dagligen med klimatlöften. Tillväxt Tranemo är en förening som hjälper till att jobba med att förbättra attraktivitet, kompetensförsörjning, service och infrastruktur.

Infrastruktur

Riksväg 27, väg 156 och väg 157 passerar igenom kommunen. I Limmared finns idag ett tågstopp. Cykelnätverket är ett av de mest utvecklade i hela Sjuhärad där stora delar går på banvall. Tranemo jobbar ständigt för en bättre infrastruktur med bland annat tågstopp i Länghem och Grimsås.

Bostäder med attraktiva lägen

Idag finns 150st villatomter detaljplanerade för bostadsbebyggelse. Nya detaljplaner i attraktiva lägen, nära sjöar och service arbetas fram inför framtiden. Enligt kommunens LIS-plan (landsbygd i strandnära lägen) finns det goda möjligheter att i framtiden planera för fler bostäder i sjönära lägen. Från 2021 tas en ny översiktsplan fram för hela Tranemo kommun med syfte att planera den långsiktiga fysiska planeringen för mark- och vattenanvändning.

Industrimark

Industriområden växer fram centralt i Tranemo, längs RV 27 och på en del mindre orter. Totalt finns det ca 500 000 kvadratmeter detaljplanerad industrimark till konkurrenskraftiga priser.

Välkommen du också, bli en del av tillväxten i Tranemo kommun!

Infrastruktur

Artikel ur STT 6/7 2022.


Publicerad den 18 maj 2021, senast ändrad den 11 januari 2024