Nationella minoriteter

I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter; judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Sedan år 2010 har vi en minoritetslag i Sverige, Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen reviderades och de nationella minoriteternas rättigheter stärktes med början 2019. Här kan du läsa vad som står i Minoritetslagen och du kan även läsa författningskommentarer till Minoritetslagen.

En kommun kan ha status av ett förvaltningsområde med särskilda åtaganden för minoriteternas skydd. Detta är starkt kopplat till att kommunen har en stor andel minoriteter som bor inom det geografiska området. Tranemo kommun är inte ett särskilt förvaltningsområde.

Våra riktlinjer

Vi kommer under våren att anta riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk för de fem nationella minoriteterna i Sverige. Riktlinje för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk.


Publicerad den 23 januari 2023, senast ändrad den 23 januari 2023