Trafik och infrastruktur

Undersidor

bilväg omgärdade av träd med löv i höstfärger

Trafik, gator och vägar

Samhällssektionen ansvarar för drift, underhåll och nyanläggning av gator och vägar inom tätorterna i Tranemo kommun. Riks- och länsvägar på landsbygden och inom tätbebyggelse sköts av Trafikverket. I Tranemo kommun parkerar du gratis, samtliga parkeringsplatser är avgiftsfria.  

färgglada fibertrådar

Fiber

Tranemo kommun har i dag fiber till de flesta orter inom kommunen även om det delvis går via hyrd fiberkabel. Målet är att nå alla kommunens orter med fiber. På vissa sträckor försöker kommunen samarbeta med andra aktörer på marknaden. Tranemo kommun kan hyra ut antingen tomrör eller fiberpar till andra aktörer. Tranemo kommun drar fram ett…

Ett fordon från Bergkvarabuss står parkerad.

Färdtjänst

Här kan du ansöka om färdtjänst och få information om vilka regler som gäller.

Tillstånd för parkering för rörelsehindrade

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är ett undantag från lokala trafikföreskrifter på allmän plats. Ett tillstånd gäller i hela Sverige och också i de flesta europeiska länder. En rörelsehindrad person, som har betydande svårigheter att förflytta sig till fots, kan beviljas parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Kortvariga rörelsehinder ger inte rätt till parkeringstillstånd. En rörelsehindrad person, som inte själv…

Västtrafikbuss

Kollektivtrafik/Närtrafik

Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Tranemo kommun som består av buss- och tågtrafik. I områden som saknar linjetrafik finns Närtrafik att tillgå. Kommunen ansvarar för vissa delar av samhällsbetalda resor som skolskjuts och färdtjänst. Följande busslinjer trafikerar olika delar av Tranemo kommun 208 Tranemo-Ulricehamn 267 Ölsremma-Grönahög-Ulricehamn 301 Tranemo-Länghem 303 Tingarör-Länghem-Hillared-Lockryd-Borås 319 Tranemo-Ambjörnarp-Sjötofta-Håcksvik 320 Tranemo-Svenljunga-Kinna 325…