Lediga tomter

Tranemo kommun har ungefär 165 byggklara tomter till salu, spridda i kommunens olika orter. Det finns en karta där du kan söka efter lediga tomter och se priserna för tomterna.

Höghus och TranemosjönFoto: Andreas Natt och Dag

Vid köp av en bostadstomt krävs att du startar byggnation inom två år från köpedatumet. VA-anslutningsavgiften för en villatomt på 1 000 kvm är ca 125 000 kr. Du får då en anslutningspunkt anvisad vid din tomtgräns där du får ansluta din fastighet till det kommunala ledningsnätet.

Nybyggnadskarta
Nybyggnadskarta behövs till bygglovsansökan. Kartan beställs via Gislaveds kommun, per telefon eller via hemsidan.

Bygglov
Bygglov söks hos bygg- och miljöenheten i Gislaveds kommun.

Anslutning till el -tele. och fibernät
För anslutning till el-, tele-, och fibernät så kontaktar du de olika leverantörerna för information och prisuppgifter. På www.natomraden.se kan du se vilket bolag som äger elnätet i respektive samhälle i kommunen.

Ansökan om lagfart
När du köpt en tomt ska du söka lagfart hos Lantmäteriet, du får då betala stämpelskatt och expeditionsavgift. Stämpelskatten för privatpersoner är 1,5% av det värde som är högst av köpeskillingen och taxeringsvärdet (om taxeringsvärde saknas måste en värdering av fastigheten göras).


Publicerad den 25 januari 2016, senast ändrad den 18 januari 2021

Kontakt