Matavfall

Insamling av matavfall är obligatoriskt för alla, både hushåll och verksamheter och innebär att matavfall ska sorteras ut från övrigt hushållsavfall och läggas i papperspåsar i ett brunt kärl.

I de bruna kärlen ska endast matavfall i papperspåsar läggas. Plastpåsar och restavfall i matavfallskärlet innebär felsortering och en felsorteringsavgift tas ut.  

 

Saknar du brunt kärl eller har frågor om matavfallsinsamlingen är du välkommen att kontakta Kristina Nilsson eller renhållningen på telefon 0325-57 60 00 eller mail

 

Undersidor

Brun soptunna för matavfall

Vad innebär separat matavfallsinsamling?

Att sortera ut matavfall från brännbart hushållsavfall innebär en miljövinst på flera plan, utan något särskilt merarbete. Genom att samla in matavfall och behandla det kan vi utvinna både biogas och biogödsel. Mängden avfall som förbränns minskar och vi bidrar till de nationella målen kring insamling av matavfall. Matavfallet ska läggas i papperpåsar som i…

Ihopviken matavfallspåse

Papperspåsar

Matavfallet ska läggas i papperspåsar, som är speciellt framtagna för matavfall. Så kallade bioplast- eller majspåsar får inte användas då de inte hinner brytas ned i rötningsprocessen och kan skapa problem både genom att de fastnar i mekaniken och sprider mikroplaster på åkrarna. Papperspåsarna är gratis och tillhandahålls på olika sätt, se nedan. Använd alltid…

Kontakt