Taxa för renhållning

Alla avgifter för sophantering och renhållning är taxefinansierade.

Svenska sedlar och mynt

Priser avser år 2021

Tranemo kommuns renhållningstaxa för hushållsavfall är uppdelad i  2 delar, grundavgift och rörlig avgift.

  • Grundavgift – Debiteras per bostadsenhet. Denna avgift finansierar bla. kärl, matavfallspåsar, den bemannade återvinningscentralen, insamlings- och miljöbilens turer, administration och kundtjänst.
Typ av fastighetGrundavgift inkl moms
Bostadsenhet (villa, småhus)1650 kr/år
Sommarabonnemang856 kr/år
Flerbostadshus/lgh1110kr/år
Företag, verksamhet1110 kr/år
  • Rörlig avgift –  Denna avgift täcker tömning, transport och behandling av hushållssopor. Avgiften varierar beroende på kärlstorlek och hämtningsintervall på det gröna kärlet. Det bruna kärlet inkluderas i taxan och kostar inget extra.
Hämtningsintervall / kärlstorlekHämtningsavgift inkl. moms
Hämtning var 14:e dag. 26 ggr/år
Grönt kärl 80 liter1619 kr/år
Grönt kärl 190 liter2488 kr/år
Grönt kärl 370 liter3994 kr/år
Grönt kärl 660 liter6438 kr/år
Hämtning var 4:e vecka. 13 ggr/år
Grönt kärl 80 liter931 kr/år
Grönt kärl 190 liter
1156 kr/år
Grönt kärl 370 liter1981 kr/år
Hämtning var 8:e vecka. 7 ggr/år
Grönt kärl 80 liter525 kr/år
Grönt kärl 190 liter723 kr/år
Grönt kärl 370 liter1438 kr/år
Sommarabonnemang. Hämtning 5 ggr maj-sept
Grönt kärl 80 liter413 kr/år
Grönt kärl 190 liter600 kr/år
Grönt kärl 370 liter938 kr/år

Tabellerna visar de vanligaste abonnemangen, för komplett prislista ser vår taxebilaga  


Publicerad den 31 maj 2019, senast ändrad den 26 april 2021