Taxa för renhållning

Alla avgifter för sophantering och renhållning är taxefinansierade.

Svenska sedlar och mynt

Tranemo kommuns renhållningstaxa för hushållsavfall är uppdelad i  2 delar, grundavgift och rörlig avgift.

  • Grundavgift – Debiteras per bostadsenhet. Denna avgift finansierar bla. kärl, matavfallspåsar, den bemannade återvinningscentralen, insamlings- och miljöbilens turer, administration, och kundtjänst.
Typ av fastighetGrundavgift inkl moms
Bostad eller företag1590 kr/år
Sommarabonnemang835 kr/år
  • Rörlig avgift –  Denna avgift täcker tömning, transport och behandling av hushållssopor. Avgiften varierar beroende på kärlstorlek och hämtningsintervall på det gröna kärlet. Det bruna kärlet inkluderas i taxan och kostar inget extra.
Hämtningsintervall / kärlstorlekHämtningsavgift inkl. moms
Hämtning var 14:e dag. 26 ggr/år
Grönt kärl 80 liter1600 kr/år
Grönt kärl 190 liter2430 kr/år
Grönt kärl 370 liter3900 kr/år
Grönt kärl 660 liter6150 kr/år
Hämtning var 4:e vecka. 13 ggr/år
Grönt kärl 80 liter900 kr/år
Grönt kärl 190 liter
1105 kr/år
Grönt kärl 370 liter1925 kr/år
Hämtning var 8:e vecka. 7 ggr/år
Grönt kärl 80 liter510 kr/år
Grönt kärl 190 liter640 kr/år
Grönt kärl 370 liter1115 kr/år
Sommarabonnemang. Hämtning 5 ggr maj-sept
Grönt kärl 80 liter395 kr/år
Grönt kärl 190 liter575 kr/år
Grönt kärl 370 liter900 kr/år

Tabellerna visar de vanligaste abonnemangen, för komplett prislista ser vår taxebilaga


Publicerad den 31 maj 2019, senast ändrad den 23 mars 2020