Företag – se hit

Här kan du som företag ta del av information som berör dig som företagare exempelvis arbeten i samverkan mellan skola…

Bygdepeng

Vindkraftverken utanför Grimsås/Hestra/Mossebo är i full gång sedan en tid tillbaka.

Förskolepedagog och förskolebarn

Lediga jobb

I Tranemo kommun är vi drygt 1000 anställda som arbetar inom ungefär 200 olika yrken. Som kommunanställd är du med och gör…

Cykel

Cykelvänlig arbetsplats

Cykelvänlig arbetsplats är ett projekt för att uppmuntra mer cykling före bilresande inom Hållbart resande Väst i Västragötalandsregionen. Vi vill…

dator på ett skrivbord.

Upphandling och inköp

Här presenteras kommunens upphandlingar av varor och tjänster. Under länken ”Aktuella upphandlingar”  i spalten till höger finns de upphandlingar som Tranemo kommun…

Bemanningsenheten

Här hittar du länkar och kontakter för bemanningsenheten. Du som är timanställd hittar här en instruktion om hur du använder…

Äpplen i en korg

Lokala ordningsföreskrifter

Det finns två delar av de lokala ordningsföreskrifterna. Dels de allmänna med föreskrifter om torghandel, dels de som handlar om…

Tranemo Utvecklings AB logga

Tranemo Utvecklings AB

Tranemo Utvecklings AB, TUAB, hyr ut lokaler till företag i Tranemo kommun Tranemo Utvecklings AB ägs i syfte att utgöra…

Business Region Borås

Business Region Borås Business region Borås är ett samarbete mellan åtta kommuner i Sjuhärad och Boråsregionen där Tranemo kommun är…