Företag se hit!

Här kan du som företag ta del av information som berör dig som företagare exempelvis arbeten i samverkan mellan skola…

Vi har Sveriges viktigaste jobb

Lediga jobb

I Tranemo kommun är vi drygt 1000 anställda som arbetar inom ungefär 200 olika yrken. Som kommunanställd är du med och gör…

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp Här presenteras kommunens upphandlingar av varor och tjänster Under länken ”Aktuella upphandlingar”  i spalten till höger presenteras de upphandlingar…

Äpplen

Lokala ordningsföreskrifter

Det finns två delar av de lokala ordningsföreskrifterna, dels de allmänna inklusive föreskrifter om torghandel, dels de som handlar om…

Bemanningsenheten

Här hittar du länkar och kontakter för bemanningsenheten. Du som är timanställd hittar här en instruktion om hur du använder…

Bygdepeng

Vindkraftverken utanför Grimsås/Hestra/Mossebo är i full gång sedan en tid tillbaka.

Tranemo Utvecklings AB

Tranemo Utvecklings AB, TUAB, hyr ut lokaler till företag i Tranemo kommun Tranemo Utvecklings AB ägs i syfte att utgöra…

Business Region Borås

Business Region Borås Business region Borås är ett samarbete mellan åtta kommuner i Sjuhärad och Boråsregionen där Tranemo kommun är…

En ung hand håller i en äldre persons händer

Hjälp med matinköp i coronatider

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att så långt som möjligt begränsa sina kontakter med andra människor, undvika folksamlingar som…