Invasiva arter

Vi har i dagsläget ej möjlighet att ta emot detta på ÅVC Returen, eftersom vår entreprenör för brännbart containeravfall har avsagt sig denna typ av avfall.

Jättebalsamin

  • Små mängder och fröställningar mm, går  bra att lägga väl förslutet i dubbla påsar  i ditt gröna sopkärl.
  • Stora mängder invasiva arter, jordmassor med rötter och likande räknas inte som hushållsavfall, i detta fall hänvisar vi till omhändertagande från privat aktör.

Läs mer om omhändertagande av invasiva arter på naturvårdsverkets sida

Information och mer kontakt angående invasiva arter i Tranemo kommun


Publicerad den 21 augusti 2020, senast ändrad den 11 september 2020