Stöd till familj, barn och unga

För dig som behöver stöd och råd i din familj eller annan nära relation.

Undersidor

Händer skriver på ett tangentbord till en dator

Omsorgssektionens Myndighetsutövning

Myndighetsfunktionen är en del av socialtjänsten, och har det yttersta ansvaret för människor i utsatta livssituationer. Verksamheten omfattar i huvudsak följande områden: stöd och rådgivning till barn, ungdomar och familjer stöd och rådgivning till personer med missbruksproblem samt deras anhöriga ekonomiskt bistånd till enskilda och familjer Fokus på barnets bästa är vägledande i vårt arbete. Målsättningen är…

leksaksfigur framför fönster som det regnar på

Misstanke om barn som far illa

Barn och ungdomar som inte har det bra och som visar tecken på en ogynnsam utveckling, behöver få hjälp och stöd. Tillsammans har vi ansvar för att uppmärksamma och stötta dessa barn/ungdomar. Orosanmälan från privatpersoner Om du känner till något barn/ungdom som far illa bör du kontakta socialtjänsten och berätta om din oro. Du har…

två barn går på en väg

Stöd till barn och familj

Här finner du information om vad för stöd man kan få gällande sitt barn och/eller familj, hur man ansöker, vem som kan ansöka m.m. Insatser från socialkontoret är kostnadsfria och i de flesta fall frivilliga. Exempel på olika insatser kan vara: stödsamtal med socialsekreterare, familjesamtal, insatser i hemmet, kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem. Ansöka om stöd kan du…

mamma, pappa och barn

Faderskap och föräldraskap

Här finner du information om fastställande av faderskap, föräldraskap och vart du vänder dig för att göra en anmälan om faderskap/föräldraskap. När ett barn föds måste faderskapet/föräldraskapet registreras. Är ni ett gift olikkönat par behöver ni inte göra något, utan föräldraskapet registreras automatiskt. Är ni inte gifta behöver ni registrera faderskapet/föräldraskapet på Skatteverkets hemsida. Detta…

Flicka med ägg för ögonen

Kurser för föräldrar

Tranemo kommun erbjuder Föräldrastödsgrupper, där du kan få möjlighet att ihop med andra föräldrar diskutera olika situationer som kan uppkomma och få tips och stöd. Dessa träffar är helt kostnadsfria. Att vara förälder i det samhälle vi lever i idag är inte alltid lätt. Vi kan se att idag bor många föräldrar långt ifrån sitt ”ursprungliga”…

par speglar sig i vattenpöl

Familjerådgivning och familjerätten

Familjerådgivning Du som bor i Tranemo kommun kan få stöd till familjen i form av familjerådgivning. S:t Lukas familjerådgivare i Borås erbjuder stöd och hjälp med samlevnadsproblem, främst i parrelationer. För mer information klicka på länken Familjerådgivning Tranemo kommun – Borås (sanktlukas.se) Familjerätt Här finns information om vart du kan vända dig för rådgivning gällande…

Kvinna med två barn

Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Vill du bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson finns här information om hur du kontaktar oss för att få veta mer. Vi är alltid i behov av familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. I flikarna nedan finns information om hur man blir ett familjehem, en kontaktfamilj eller en kontaktperson, vad för stöd och hjälp man kan få av…

siluett pojke

Sociala stödteamet

Sociala stödteam ger stöd under dagtid och kvällar efter beslut. Vi som jobbar i teamet är stödpedagoger, stödassistenter samt fältsekreterare. Vi har alla olika kunskaper och erfarenheter, som gör att vi kan erbjuda stöd vid olika livssituationer. Vi har ett nära samarbete med de övriga psykiatriverksamheterna inom regionens öppenpsykiatriska mottagning, primärvård och individ- och familjeomsorg.…

Barn och vuxna målar på marken

Barnahus Älvsborg

Barnahus Älvsborg är en plats där socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och åklagare arbetar tillsammans med barn som blivit utsatta för brott, våld eller övergrepp. Barnahus Älvsborg är ett samarbete mellan kommunerna Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, Mark, Bollebygd, Herrljunga, Vårgårda, Lerum, Alingsås och Borås. I samarbetet ingår även Polismyndigheten, Åklagarkammaren i Borås och Södra Älvsborgs sjukhus.…

En kvinna och en äldre pojke håller armarna om varandra. En man står intill och tittar på.

Anhörigstöd

Är du förälder till ett barn med funktionsnedsättning, oavsett ålder och diagnos? Då är du välkommen till vår anhöriggrupp som är samarbete mellan Svenljungabygdens församling, Svenljunga kommun och Tranemo kommun. Höstens träffar 2023 26 september, kl 18.30-20.00 31 oktober, kl 18.30-20.00 28 november, kl 18.30-20.00 Vill du komma i kontakt med oss som arrangerar träffarna…