Upphandling och inköp

Här presenteras kommunens upphandlingar av varor och tjänster.

dator på ett skrivbord.

Under länken ”Aktuella upphandlingar”  i spalten till höger finns de upphandlingar som Tranemo kommun själv genomför samt upphandlingar i samarbete med Borås Stad.

Inköpspolicy

Kommunfullmäktige har tagit beslut om en inköpspolicy för Tranemo kommun. I denna policy regleras hur Tranemo kommun ska agera som inköpare av varor och tjänster.

Inköpspolicyn inleds på följande vis:
Kommunens inköpsverksamhet, dvs flödet av material, produkter och tjänster från leverantör till slutlig förbrukning och eventuell destruktion, skall präglas av effektivitet, miljöhänsyn, kompetens och samverkan, där en god totalekonomi för kommunen skall vara målet. Kommunens storlek som inköpare skall utnyttjas genom att ramavtal i så stor utsträckning som möjligt skall tecknas med lämpliga leverantörer.

Här kan du ta del av hela inköpspolicyn (PDF)

Samverkan

Genom upphandlingssamverkan mellan Borås Stad, Ulricehamns, Tranemo, Bollebygds och Svenljunga kommuner skall kommunerna ges successiv tillgång och möjlighet att utnyttja de gemensamma ramavtal som avtalas med diverse leverantörer.
Kommunerna avgör inför respektive upphandling om sitt eget deltagande i upphandlingen och nyttjande av ramavtalet.

Upphandlingssamverkan
Upphandlingssamverkan skall bygga på ömsesidigt förtroende och strävar inom ramen för de ekonomiska förutsättningarna åstadkomma ett tillfredställande samarbetsklimat.
Kommunerna beslutar i samråd om de nya ramavtalsområden samt om eventuella förlängningar av befintliga ramavtal. Kommunerna ansvarar själva för spridning av information inom den egna organisationen.

Kommunikation
De utsedda kontaktpersoner, inköpssamordnare, ansvarar för löpande kontakter mellan kommuner och upphandlingsfunktionen. Avtalsövergripande kommunikation, frågor som rör policys, funktioner etc hanteras av upphandlingschefen i Borås Stad och avtalsansvarige i respektive kommun.
Källa: Borås stad


Publicerad den 10 juli 2015, senast ändrad den 9 juni 2021