TA-GE – En bra idé!

Hållbar konsumtion och minskning av avfall, det är syftet med skåpet TAGE.

Skåpet TAGE för återanvändning av kläder och skorSkåpet TAGE för återanvändning av kläder och skor

På återvinningscentralen Returen i Tranemo kan man istället för att kasta prylar lämna in dem till Returhuset. Dessa prylar kan sedan köpas av någon annan. Intäkterna från Returhuset används till olika återvinningsprojekt. TAGE är ett exempel på ett sådant återvinningsprojekt där pengar från Returhuset har använts till att köpa in skåp, till förskolor i kommunen. Föräldrar kan lämna kläder och skor som barnen inte längre har behov av och ta med sig andra kläder därifrån.

Klicka här för att se filmen som visar mer om TAGE

Skåpet TAGE är på plats på förskolan i Sjötofta

Skåpet TAGE är på plats på förskolan i Sjötofta

Varför återanvända?

Att återanvända kläder har många fördelar. Förutom att det är en miljövinst, sparar du pengar, och om kläderna redan använts och tvättats, minskar risken för att plagget innehåller eventuella rester av kemikalier.
Tranemo kommun har som mål i avfallsplanen att minska mängden hushållsavfall samt öka återanvändningen, TAGE är en aktivitet som bidrar till att nå målet.

Uppföljning av TAGE-skåpen


Publicerad den 28 maj 2018, senast ändrad den 27 juni 2022