Företagskort på ÅVC Returen

Företag, verksamheter och föreningar erbjuds att teckna företagskort, som innebär att man får lämna ”mindre mängd” verksamhetsavfall på ÅVC Returen.

ÅVC ReturenÅVC Returen

För att få lämna avfall på Returen som företagare är företagskort obligatoriskt.

Varför företagskort?
Återvinningscentralen finansieras av renhållningstaxans grundavgift för hushållsavfall.
Företag och verksamhet betalar en lägre grundavgift än hushållen och har därmed inte fritt tillträde till ÅVC. Istället erbjuds de företag och verksamheter som har behov av att nyttja ÅVC för sitt verksamhetsavfall att teckna ett företagskort. Företagskortet ger möjlighet att slänga mindre mängd verksamhetsavfall på ÅVC, det finns i 4 olika viktklasser.

Ansökan gör under e-tjänster och blanketter.

Informationsfolder ÅVC företag

 

Ansökan

Abonnemang för företagskort tecknas för kalenderår.

 • Ansök om kort för önskad viktklass.
 • När vi fått in er ansökan skickas en faktura. När fakturan är betald utfärdas ert företagskort. Kortet ska alltid tas med vid besök på ÅVC Returen och vid anmodan visas upp för personalen.
 • Det går att komplettera med ny viktklass under innevarande år.
 • Abonnemanget är löpande och gäller år från år.
 • Uppsägning av abonnemanget ska meddelas renhållningsenheten senast två månader före kortets utgång som alltid är per den 31/12 (återbetalning sker ej för innevarande år).
 • Faktura skickas ut inför varje nytt år, vi reserverar oss för att prishöjningar kan komma att ske.

Ansökan kan göras genom e-tjänst eller med pappersblankett, ligger som bilaga till höger på denna sida.

 

Taxa och viktklasser

Ange uppskattad viktklass på ansökan, dvs hur mycket avfall ni tror er behöva lämna/år. Här kan du läsa mer om omräkning från volym till vikt.

Eftersom det inte finns någon våg på ÅVC bygger detta system på ömsesidigt förtroende. Skulle ni under innevarande period märka att er uppskattade vikt inte räcker till kan ni teckna ett kompletteringskort till önskad viktklass. Detsamma gäller om personal på ÅVC bedömer att ni behöver komplettera till en högre viktklass.

Taxa 2024

ViktklassPris/företagskort/år exkl. moms
upp till 500 kg/år1 675 kr/år
>500 kg - 1000 kg/år3 325 kr/år
>1000 kg - 1500 kg/år4 875 kr/år
>1500 kg - 2000 kg/år6 510 kr/år

Nytillkomna kan även teckna kort under innevarande år, lägsta avgift är dock 1.470:- kr exkl moms oavsett periodens längd.

Farligt avfall - särskilda regler

På ÅVC gäller särskilda regler för  farligt avfall från företag och verksamheter. Endast farligt avfall som omfattas av producentansvar genom ”elkretsen” får lämnas på ÅVC. Övrigt farligt avfall kan inte tas emot på ÅVC, eftersom tillstånd och lagringsutrymmen är dimensionerade för hushållens farliga avfall. Kontakta en privat aktör för omhändertagandet av ert farliga avfall.

Från 1/11 2020 gäller nya regler kring rapportering av farligt avfall, det gäller både för små och stora företag och verksamheter.

 

Avfall som omfattas

Följande avfallsslag kan ni lämna med företagskortet på ÅVC

 •  Brännbart restavfall
 •  Hård- och mjukplast
 •  Trä (ej behandlat trä)
 •  Metall (Ej bil- eller motordelar, större tankar etc).
 •  Wellpapp
 •  Gips
 •  Fönster inkl karm
 •  Ris och trädgårdsavfall, (mindre mängder)
 •  Isolering, glas
 •  *Småbatterier
 •  * El- och elektronikavfall som omfattas av producentansvar exempelvis: Datorer, dataskärmar, mobiltelefoner etc. Om ni är osäkra, ring personal på ÅVC före ert besök.
 •  * Glöd- och lågenergilampor.
 •  * Lysrör max 25 styck/gång (vid större mängder, kontakta ÅVC-personalen för information)
 •  * Kyl/frys/vitvaror

*) Lyder under producentansvar och ska registreras hos Elkretsen, avlämnarintyg ska visas upp för personalen på ÅVC. Klassas som farligt avfall och kräver även registrering hos Naturvårdsverket.

De här avfallsslagen kan företag inte lämna på ÅVC

 •  Asbest och eternit
 •  El- och elektronikavfall som ej omfattas av producentansvar.
 •  Gastuber
 •  Rökdetektorer
 •  Farligt avfall
 •  Fyllnadsmassor
 •  Tryckimpregnerat trä eller övrigt behandlat trä.
 •  Däck med eller utan fälg

Skulle ni vara osäker på vad som gäller rekommenderar vi att ni kontaktar ÅVC-personalen

Övrig information

Uppmärksamma följande:

 • Fordon överstigande 3,5 ton får ej köras in som besökande till ÅVC, gäller även traktorer.
 • Om företagsbil används för privat bruk vid besök på ÅVC kan kontroll av avfallets art göras.
 • Företagskortet är utfärdat på företaget. Personer som besöker ÅVC i företagets namn ska kunna uppvisa kort i telefonen eller på papper.
 • Företagskort ska underlätta avfallshanteringen för företag med mindre mängd verksamhetsavfall. Har ni större mängder ska ni hyra container eller beställa omhändertagande från privat aktör.
 • Erhållet kort återbetalas ej.

Publicerad den 20 juli 2020, senast ändrad den 19 januari 2024