Företagskort vid ÅVC Returen

Företag, verksamheter och föreningar erbjuds att teckna företagskort, som innebär att man får lämna ”mindre mängd” verksamhetsavfall, övrigt brännbart- och icke brännbart avfall samt återvinningsmaterial på ÅVC Returen.

ÅVC ReturenÅVC Returen

För att få lämna avfall på Returen som företagare är företagskort obligatoriskt.

Varför företagskort?
Återvinningscentralen finansieras av renhållningstaxans grundavgift för hushållsavfall.
Företag och verksamhet betalar en lägre grundavgift än hushållen och har därmed inte fritt tillträde till ÅVC. Istället erbjuds de företag och verksamheter som har behov av att nyttja ÅVC för sitt verksamhetsavfall att teckna ett företagskort. Företagskortet ger möjlighet att slänga mindre mängd verksamhetsavfall på ÅVC, det finns i 4 olika viktklasser och gäller år från år.

Ansökningsblankett finns under e-tjänster och blanketter.

Informationsfolder – ÅVC företag

Ansökan

Abonnemang för företagskort tecknas på helår.

 • Det innebär att ni tecknar kort för den viktklass som önskas och detta gäller sedan år från år, till dess att ni meddelar annat.
 • Det går att komplettera med ny viktklass under innevarande år.
 • Önskar ni säga upp abonnemanget ska detta meddelas renhållningsenheten senast två månader före kortets utgång som alltid är per den 31/12 (återbetalning sker ej för innevarande år).
 • Faktura skickas ut inför varje nytt år, vi reserverar oss för att prishöjningar kan komma att ske.

Ansökningsblankett och  information om företagskort ligger som bilaga till höger på denna sida.

Ansökningsblankett fylls i och skickas till Samhällssektionen 51480 Tranemo eller mailas till info.tekniska@tranemo.se
OBS! viktigt att ange uppskattad volymklass, läs mer i fliken taxa och volymklasser.

När vi fått in er ansökan och godkänt denna skickar vi ert företagskort. Vid anmodan ska kortet visas upp för personalen som då ser att ni har förskottsbetalat för avlämnande av avfall.

 

Taxa och volymklasser

Ange uppskattad volymklass på ansökan, dvs hur mycket avfall ni tror er behöva lämna/år. Här kan du läsa mer om omräkning till volymvikter

Eftersom det inte finns någon våg på ÅVC bygger detta system på ömsesidigt förtroende. Skulle ni under innevarande period märka att er uppskattade volym inte räcker till kan ni teckna ett kompletteringskort till önskad volymklass. Detsamma gäller om personal på ÅVC bedömer att ni behöver komplettera till nästa volymklass.

Taxa 2021

ViktklassPris/företagskort/år exkl. moms
upp till 500 kg/år1.195 kr/år
>500 kg - 1000 kg/år2.390 kr/år
>1000 kg - 1500 kg/år3.585 kr/år
>1500 kg - 2000 kg/år4.780 kr/år

I avgiften ingår mottagande på ÅVC, rangering, transport samt behandlingskostnad.

Nytillkomna kan även teckna kort under innevarande period, lägsta avgift är dock 1.195:- kr exkl moms oavsett periodens längd.

Farligt avfall - särskilda regler

Företag och verksamheter har skyldighet att sortera ut farligt avfall och måste själva bekosta omhändertagande av det. Endast farligt avfall som omfattas av producentansvar genom ”elkretsen” kan lämnas på ÅVC. För övrigt farligt avfall, kontakta en privat aktör.

Från 1/11 2020 gäller nya regler kring rapportering av farligt avfall, det gäller både för små och stora företag och verksamheter.

 

Avfall som omfattas

Följande avfallsslag kan ni lämna med företagskortet på ÅVC

 •  Brännbart avfall
 •  Hård- och mjukplast
 •  Trä (ej behandlat trä)
 •  Metall (Ej bil- eller motordelar, större tankar etc).
 •  Wellpapp
 •  Gips
 •  Fönster inkl karm
 •  Ej brännbart
 •  *Småbatterier
 •  * El- och elektronikavfall som omfattas av producentansvar exempelvis: Datorer, dataskärmar, mobiltelefoner etc. Om ni är osäkra, ring personal på ÅVC före ert besök.
 •  * Glöd- och lågenergilampor.
 •  * Lysrör max 25 styck/gång (vid större mängder, kontakta ÅVC-personalen för information)
 •  * Kyl/frys/vitvaror

*) klassas som farligt avfall och kräver registrering hos Naturvårdsverket och hos elkretsen, Avlämnarintyg ska tas med till ÅVC.

De här avfallsslagen kan företag inte lämna på ÅVC

 •  Asbest och eternit
 •  El- och elektronikavfall som ej omfattas av producentansvar.
 •  Gastuber
 •  Rökdetektorer
 •  Farligt avfall
 •  Ris- och trädgårdsavfall
 •  Fyllnadsmassor
 •  Tryckimpregnerat trä eller övrigt behandlat trä.
 •  Däck med eller utan fälg

Skulle ni vara osäker på vad som gäller rekommenderar vi att ni kontaktar ÅVC-personalen

Övrig information

Uppmärksamma följande:

 • Fordon överstigande 3,5 ton får ej köras in som besökande till ÅVC, gäller även traktorer.
 • För att underlätta för personalen att särskilja vilket avfall som kommer från företag respektive privathushåll är det önskvärt att ni ej lånar ut eventuell firmabil till privatperson under vardagar (måndag-torsdag). På lördagar har vi förståelse för att detta kan förekomma, skulle det då röra sig om verksamhetsavfall förutsätter vi att ni uppvisar ert företagskort.
 • Företagskortet får ej överlåtas eller lånas ut till annan brukare. Vid förlust av kort skall detta omgående meddelas tekniska sektionen. Dubblettkort kan erhållas till en kostnad av 160 kr/kort exkl moms.
 • Endast ”mindre mängd” avfall per avlämningstillfälle, är ni osäkra kontakta personal på ÅVC före avlämnandet. Vid större mängder rekommenderar vi att ni hyr en egen container från godkänd entreprenör.
 • Erhållet kort återbetalas ej.

Publicerad den 20 juli 2020, senast ändrad den 11 mars 2021