Elda trädgårdsavfall

Med anledning av ny lagstiftning och diskussioner kring att elda trädgårdsavfall har miljöförvaltningen och avfallsenheten samrått och vill vi härmed förtydliga vad som gäller i Tranemo kommun:

EldEld

De kommunala avfallsföreskrifterna har inte förändrats. Du kan elda mindre mängder torrt trädgårdsavfall såsom kvistar och grenar som inte går att kompostera. Eldning får bara ske om det inte orsakar störningar för omgivningen och om det inte strider mot andra föreskrifter och förbud.

För påskbrasa eller valborgsmässoeld ska miljöenheten meddelas, det gör genom att skicka e-post till miljöenheten med uppgifter på:
• Varför man söker dispens
• Mängd i kubik
• Tid och plats


Publicerad den 19 april 2024, senast ändrad den 17 maj 2024