Styrande dokument – Författningssamling

Papper och blanketter

Här i menyn nedan finner du de policydokument, reglementen och riktlinjer som är beslutade att gälla inom kommunens olika verksamheter.

Regler

 

Riktlinjer

Policy

 

Strategi

 

Program

Plan

Övrigt

Delegeringsordningar

Delegeringsordning finans

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 2022

Delegeringsordning Samverkansnämnden personal

Valnämnden

Delegeringsordning Överförmyndanämnd

Kommunala bolag

Tranemo Forum AB

Bolagsordning för Tranemo Forum

Tranemobostäder

Bolagsordning för Tranemobostäder AB

Tranemo Utvecklings AB

Bolagsordning för Tranemo Utvecklings AB

 

Ägardirektiv för Tranemo kommuns bolag

Ägardirektiv för Tranemo kommuns bolag


Publicerad den 28 juni 2018, senast ändrad den 21 januari 2022