Var med och påverka

Glad tjej med huva och mössa

Dialogen med medborgarna är vårt viktigaste verktyg

Här finner du information om hur du kan vara med och påverka i frågor som rör vår kommuns utveckling. Du finner kontaktvägar till politikerna och kan ta del av vad som är på gång.

Ulf Thifors
Kommunfullmäktiges ordförande

Engagera dig politiskt

Ett sätt du kan påverka på är att vända sig till ett politiskt parti som kanske kan vara intresserad av att driva din fråga, men att själv engagera dig politiskt är förstås det bästa sättet att påverka. Under relaterade länkar på den här sidan hittar du de partier som är representerade i kommunfullmäktige i Tranemo kommun.

Tranemoförslag

Du som är folkbokförd i Tranemo kommun har rätt att lämna in egna förslag till kommunen. Ett Tranemoförslag kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Läs mer om Tranemoförslag.

Offentliga möten

Kommunfullmäktige sammanträder vid nio tillfällen per år. Normalt startar sammanträdena kl 18.00 och hålls i Tranemosalen i kommunhuset. Undantag kan dock förekomma, vilket framgår av den kungörelse som publiceras på hemsidan inför varje sammanträde. Här kan du se aktuella dagar för fullmäktigesammanträden.

Politisk organisation

En kommun styrs av demokratiskt valda politiker. Det är politikerna i kommunfullmäktige som tar beslut om till exempel kommunens budget varje år och i andra övergripande frågor. Kommunstyrelsen har ansvar för och tar beslut i driftsfrågor.


Publicerad den 14 januari 2016, senast ändrad den 30 augusti 2023