Fastighetsnära insamling av avfall i flerbostadshus

Insamling av förpackningar blir kommunalt ansvar  den 1/1 2024, i samband med det erbjuds flerbostadshus att teckna abonnemang för att få  förpackningsavfallet hämtat fastighetsnära.

Många flerbostadshus har idag insamling av  förpackningar genom abonnemang hos en privat aktör. Från 2024 är det bara kommunen som får samla in förpackningsmaterial från hushåll och det blir då inte längre tillåtet för fastighetsägare till flerbostadshus att anlita en privat aktör som hämtar förpackningar.

Kommunen vill bibehålla den service som finns idag, men även erbjuda FNI till fler. Från 1/1 2024 kommer flerbostadshus att kunna teckna abonnemang för FNI, med insamling av förpackningar i en-fackskärl.

Vill du veta mer om FNI för flerbostadshus, välkommen på informationsmöte 10/10 – se inbjudan här

Sidan kommer att uppdateras med mer information och abonnemangsblanketter inom kort.

Definitioner och förutsättningar

FNI för flerbostadshus 
Förpackningsavfall kommer att hämtas i en-kärlslösningar. Dvs 1 kärl/materialslag. Vi bedömer att flerbostadshus med 5-6 lgh eller mer kan ha denna typen av insamlingskärl.
FNI  för flerbostadshus med mindre antal lägenheter är del 2 i införandet och innebär att förpackningsavfall kommer att samlas på samma sätt som för villor/småhus, i ett så kallt 4-fackssystem. Införandet sker under 2026, mer information kommer.

Krav på utrymme
Fastighetsägare behöver avsätta plats/upplåta mark för insamlingen för pappers-, plast-, glas och metallförpackningar på samma plats som mat- och restavfall samlas in i dag, eller i nära anslutning till dessa kärl.

Ekonomi
Kommunen kommer att få ekonomisk ersättning för den fastighetsnära insamlingen av förpackningsproducenterna. Detta innebär att du som fastighetsägare inte längre kommer att behöva stå för hela kostnaden, som du gör idag.

 

 

 

Tidsplan FNI i flerfamiljshus

2024: Kommunen erbjuder FNI i en-fackskärl till flerbostadshus.

2024-2026: Möjlighet teckna nya FNI-abonnemang för en-fackskärl, vid några tillfällen.

Våren 2026: Flerbostadshus med färre lägenheter kommer att anslutas till FNI med 4-fackskärl

Höst 2026: Alla flerbostadshus ska ha FNI-abonnemang

Vad är fastighetsnära insamling, FNI?

Från och med 2027 ska alla ha möjlighet att lämna sitt avfall nära sin bostad, s k ”fastighetsnära insamling”. Detta gäller både för boende i villor och lägenheter.

Att det blir närmare sänker tröskeln för att sortera – det blir lättare att göra rätt. Erfarenheten visar att fler förpackningar sorteras ut och kan materialåtervinnas i stället för att hamna i restavfallet.

Vilket avfall ingår i fastighetsnära insamling?

Nyheten är att förpackningar av papper/kartong, plast, metall  samt färgat och ofärgat glas kommer att kunna slängas fastighetsnära, dessutom finns ju mat- och restavfall sedan tidigare.

Tidningar ska också sorteras ut. I Tranemo kan man antingen ämna dem på en ÅVS eller beställa ett abonnemang för hämtning av tidningar vid fastigheten.

 

 

Abonnemang FNI en-fackskärl

bxcfbgxfgb


Publicerad den 15 september 2023, senast ändrad den 25 september 2023