Frågor och svar om det nya sopsystemet

Pratbubblor med frågetecken

Har du frågor och funderingar på den nya systemet? Leta bland frågor och svar, hittar du inte svaret här så välkommen att kontakta mig direkt: Kristina Nilsson, 0325-576152, kristina.nilsson@tranemo.se

Varför ska vi ha ett nytt sopsystem?

Alla är enligt lag skyldiga att sortera sitt avfall.
Idag har vi kärl för matavfall och restavfall vid vår bostad, för att kunna slänga förpackningar så måste man åka till en återvinningsstation (ÅVS).

Vi vet att det hamnar en hel del förpackningar i restavfallet, ca 1/3 av innehållet i det gröna kärlet är förpackningar. Mycket av det material som slängs i restavfallet skulle kunna återvinnas om det sorterades rätt och fakta visar att man sorterar bättre om det blir mer tillgängligt. Därför finns det ett nytt lagkrav i Sverige som säger att senast 2027 ska alla hushåll ha insamling av förpackningar på samma plats som där man har mat och restavfall idag.

För att kunna uppfylla lagkravet om fastighetsnära insamling av förpackningar så behöver vi byta till ett nytt system. Vi har tittat på olika system för detta och har kommit fram till att 4-fackssystemet är det bästa för oss. Det blir enklare att sortera och det är hög kundnöjdhet!

Vad är 4-fack?

4-fack är ett nytt sopsystem som innebär att du får 2 stycken sopkärl som är indelade i 4 fack vardera.  I facken finns det plats för mat- och restavfall, tidningar och förpackningar av papper, plast, metall, ofärgat och färgat glas. När det blir nära blir det också enklare att sortera sitt avfall så att mer material kan återvinnas.  4-facksystemet ger dig tillgång till en egen mini-ÅVS hemma!

När får jag det nya systemet?

Det stora införande i Tranemo kommun kommer att ske under våren 2026. Alla hushåll kommer i god tid innan införandet att få information i brevlådan och även inbjudan till informationsträffar.
För ”testområdet” i Länghem blir starten i september 2024, information är skickad till aktuella hushåll.

Testområde Länghem

Vi har fått möjlighet att ”smygstarta” med 4-fack i ett område på ca 150 hushåll i och omkring Länghem.

Vi hoppas att testområdet ska ge oss värdefulla erfarenheter av ett införande i lite skala, där vi kan dra lärdom och utveckla inför det stora införandet våren 2026. Vi är glada att kunna ge hushåll i det utvalda området denna service redan nu, och tar gärna emot feedback via ”testhushåll”. Se bifogad blankett och anmäl dig gärna!

Tidsplan för testområde i Länghem:

 • 3 maj: Brev till alla aktuella hushåll. Kort information och inbjudan till informationsträffar
 • 20 maj: Informationsträff i församlingshemmet
 • 29 maj: Informationsträff i församlingshemmet
 • 12 juni: Brev med detaljerad information till alla hushåll
 • 30 juni: Sista dag att anmäla extratjänster. OBS! Standardtjänsten 4-fack kräver ingen anmälan, tidigare abonnemang övergår till det.
 • 20 Augusti: Drop-in på ÅVS. Vi pratar sortering, delar ut sorteringsmaterial och svarar på frågor
 • 29/8: GT3 sista tömning,  byte av kärl påbörjas direkt efter tömning
 • 6/9: Kryddgatorna sista tömning, byte av kärl påbörjas direkt efter tömning
 • 10/9: Första tömning av de nya kärlen!

 

Måste man byta till de nya kärlen?

Det finns en lag som säger att alla hushåll senast 2027 ska ha fastighetsnära insamling av förpackningar. Det stora införandet i Tranemo kommun kommer att ske våren 2026 och då kommer det att vara obligatoriskt för alla.
I testområdet, som startar september 2024, har du möjlighet att säga nej, och kommer då att få dina kärl våren 2026 istället.

Vad ska man slänga i kärlen och hur stora är facken?

Varje kärl består av 2 stora och 2 mindre fack.

Kärl 1 töms var 14:e dag och där finns plats för:

 • Matavfall                           118 liter
 • Pappersförpackningar   192 liter
 • Tidningar                           30 liter
 • Färgat glas                         30 liter

Kärl 2 töms var 4:e vecka och där finns plats för:

 • Restavfall                         155 liter
 • Plastförpackningar        155 liter
 • Metallförpackningar       30 liter
 • Ofärgat glas                       30 liter

 

Elektronikbox

Som tillbehör får du en elektronikbox, som kan hängas på något av kärlen när den börjar bli full. Där finns plats för lampor, batterier och småelektronik. Boxen ska förvara inomhus och hängs på kärlet när man önskar tömning, den ska vara minst halvfull för att tömmas.

 

 

 

Jag brukar åka till Återvinningsstationen, kommer den att finnas kvar?

Återvinningsstationer, ÅVS, är den plats dit de flesta åker idag för att sortera sina förpackningar. De kommer att finnas kvar till att börja med. Men i takt med att alla hushåll har en ”mini-ÅVS” hemma så kommer behovet att minska och vi kommer att se över var och hur många ÅVS som ska finnas kvar. Det är numera kommens ansvar att driva återvinningsstaionerna och den driften bekostas av renhållningstaxan.

Kommer det att bli dyrare sophämtning nu?

De förpackningar som samlas in i 4-fackskärlen har ett så kallt ”producentansvar”, det betyder att den som tillverkar en förpackning också ska betala för återvinningen.
Kommunen kommer att få en schablonmässig ersättning från förpackningsproducenterna som ska täcka större delen av den nya insamlingen.
Vid införandet av 4-fack kommer en helt nya taxa att tas fram, det innebär att vi idag inte kan säga vad det det kommer att kosta, men tack vare ersättningen för förpackningar så kommer den utökade servicen inte att behöva bekostas helt av taxeavgifter.

För testområdet kommer hämtningsavgiften att vara samma som för  nuvarande 4-veckorshämtning av mat och restavfall.

 

Jag delar sopkärl idag, kan jag fortsätta att göra det?

Det är möjligt att dela sopkärl även med det nya systemet, men alla nuvarande delningar upphör och ny ansökan måste göras.

Då vi tror att hushåll som delar kärl idag är duktiga på att sortera sitt avfall och åka till Återvinningsstationen med förpackningar, ber vi er att uppmärksamma följande:

 1. Vid delning av 4-fackskärl ska hushållens gemensamma avfall vid normalt vardagsbruk rymmas och sorteras i de 2 kärlen.
 2. Regelbundna besök för att slänga förpackningar på Återvinningsstationen ska inte vara ett alternativ för att delning ska fungera.

Önskas delning av 4-fackskärl ska en anmälan göras – ta kontakt med avfallsenheten för mer information.

Vad ska man göra om man inte får plats med sina sopor i de nya kärlen?

Storleken på facken och hur ofta olika avfall töms är är genomtänkt, och bygger bland annat på erfarenheter från andra kommuner som redan har 4-fack. Indelning kommer att passa de allra flesta hushåll. Men vi vet också att det finns de som har behov att mer utrymme för visst avfall och därför finns det några extratjänster som en lösning på det.

Du kan beställa extra kärl för:

 • restavfall
 • matavfall
 • pappersförpackningar
 • plastförpackningar

Extrakärlet töms samtidigt som motsvarande fack i 4-fackskärlet.

Ta kontakt med avfallsenheten för att teckna abonnemang för extrakärl.

Abonnemang och kostnader

Systemet med 8 olika fack i 2 kärl är anpassat för de allra flesta hushåll och vi kallar det för ”standard”.
– Fritidsabonnemang finns både som fritid och fritid+
– För hushåll som har behov som inte ryms i de 2 kärlen finns möjlighet att teckna abonnemang på ett extra restavfallskärl.
– För mindre hushåll finns även möjlighet att dela kärl

Taxa för 4-fack i testområde

Hushåll kommer att betala samma taxa för 4-fack  som ett  ”standardabonnemang” med 4-veckorstömning för restavfall kostar, samt motsvarande standard för fritidshus.
2026, när 4-fack införs för alla kommer en ny taxa att tas fram.

Storlek och placering av kärl

De nya kärlen är större än nuvarande och du väljer själv om du drar fram kärlen kvällen före hämtdag eller om du vill ha dem permanent stående där de kan tömmas.

Det finns regler och föreskrifter som reglerar hur och var kärlen får stå, här kan du läsa mer om storlek på kärlen och vad som behöver tänka på vid kärlplaceringen. Gör plats för dina 4-fackskärl

 

Får jag fortsätta att kompostera?

Ja, om du har en godkänd kompost och har avsättning för kompostjorden får du kompostera ditt matavfall. All kompostering ska anmäla till miljökontoret, har du anmält tidigare så gäller denna fortfarande. Om du vill börja kompostera nu behöver en anmälan göras, du hittar länk till anmälan här.

 


Publicerad den 24 maj 2024, senast ändrad den 10 juni 2024