Kommunikationsmaterial

Här kan du ladda ner och beställa skyltar och informationsmaterial

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att avfallshanteringen fungerar i fastigheten. 

INFORMATION och TYDLIG UPPMÄRKNING är framgångsfaktorer när det gäller att få hyresgästerna att sortera sitt avfall rätt.

Här finns skyltar för egen utskrift:

pappersförpackningar

plastförpackningar

metallförpackningar

färgat glas

ofärgat glas

matavfall

restavfall

tidningar

Om du vill ha hjälp med utskrift och inplastning av skyltar kan avfallsenheten hjälpa dig med det, kostnad 50:-/bild

Informationsbroschyr om hur man sorterar hittar du här. Beställ tryckta exemplar, för att dela ut till dina hyresgäster.  – GRATIS!

 

För beställning av broschyrer och/eller skyltar kontakta avfallsenheten via telefon 0325- 57 61 52  eller mail