4-fackskärl för villa och småhus

För att möta kommande lagkrav om att förpackningar ska samlas in fastighetsnära behöver Tranemo kommun byta insamlingssystem.

Dagens system med två separata kärl för mat och restavfall kommer att ersättas med ett så kallat 4-fackssystem. Det innebär att man får 2 nya kärl där det finns plats för sammanlagt 8 olika avfallsslag: Mat och restavfall, förpackningar av papper, plast, metall,  färgat och ofärgat glas samt tidningar.

2027 träder den nya lagen i kraft och Tranemos plan är att det nya systemet ska  införas i stor skala under 2026.

För flerfamiljshus, med 5-6 lägenheter eller mer gäller andra förutsättningar, läs mer här

informationen på sidan kommer att uppdateras löpande

Frågor och svar om det nya systemet

Storlek på kärlen

4-facksskärlen är bredare än dina nuvarande avfallskärl. För att få plats med båda kärlen behövs en yta på ca 2*1 meter.
Mått på ett kärl är:

  • Bredd 77 cm
  • Höjd 110 cm
  • Djup 81 cm

Tänk på att kärlen behöver stå på hårdgjord yta så att det är lätt att dra fram dem till sopbilen.

 

Kan man behålla nuvarande kärl och fortsätta att åka till en Återvinningsstation med sina förpackningar?

Att samla in hushållens förpackningar fastighetsnära, är ett regeringsbeslut och gäller i alla Sveriges kommuner, därför är svaret nej.
En fastighetsinnehavare kan inte avböja fastighetsnära insamling. Däremot kan det bli så att kommunen behöver göra överenskommelse om alternativ plats eller anvisa plats inom rimligt avstånd från fastighet om farbar väg saknas fram till fastigheten alternativt om trafiksäkerhet, fastighetens utformning eller andra omständigheter inte medger hämtning vid fastighet.

Vad är syftet med att kommunen får ansvar för insamling av förpackningar och att de ska samlas in fastighetsnära?

Syftet med att ge kommunen ansvaret för insamling av hushållens förpackningar handlar mycket om samordningsvinster. Eftersom kommunen redan idag samlar in mat och restavfall från hushåll kommer förordningen att leda till en mer effektiv och resurssnål avfallshantering.

Att insamlingen ska ske fastighetsnära innebär att alla hushåll får närmare än idag att lämna sitt förpackningsavfall. Det ger en god service, det blir enklare och mer tillgängligt för alla att sortera ut sina förpackningar och därmed ökar också materialåtervinningen.

 


Publicerad den 28 augusti 2023, senast ändrad den 28 maj 2024