Gör plats för 4-fackskärl

4-fackssystemet innebär att du har 2 stycken 370 literskärl med 4 fack i varje.

Mått på kärlen hittar du här:

Om du planerar att bygga en inhägnad runt dina kärl, så ta höjd för att de nya kärlen ska få plats, bygger du 2 * 1 meter så finns det gott om plats!

Kärlen ska stå med handtaget ut mot vägen, därför rekommendera vi att bygga den bakre väggen  lite lägre än kärlkanten, så att det är enkelt att lyfta locket från ”baksidan”.


Publicerad den 16 april 2024, senast ändrad den 18 april 2024