Omsorgsutskottet

Omsorgsutskottet beslutar/bereder  bland annat följande frågor i Tranemo kommun:

  • Individ- och familjeomsorg
  • Äldreomsorg
  • Omsorg om funktionsnedsatta
  • Kommunal hälso- och sjukvård
  • Rehabilitering
  • Socialpsykiatri
  • Bostadsanpassning
  • Färdtjänst, regelverk och tillämpning
  • Trygghetslarm

Omsorgsutskottet förbereder ärenden som ska går vidare till kommunstyrelsen och eventuellt även till kommunfullmäktige för beslut. Omsorgsutskottets sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Vill du komma i kontakt med utskottets ledamöter, kontakta kommunens växel, 0325-576000.

Politiker i omsorgsutskottet

Viktoria Haraldson, (C) ordförande
Ellinor Liljegren Kalmar (M)
Lena Eksberg, (S)


Publicerad den 20 januari 2016, senast ändrad den 20 december 2022

E-tjänster och blanketter

Kontakt