Omsorgsutskottet

Omsorgsutskottet beslutar/bereder  bland annat följande frågor i Tranemo kommun:

Irene Bertilsson (KD), Lena Eksberg (S) och Karin Peterson (M)Irene Bertilsson (KD), Lena Eksberg (S) och Karin Peterson (M)

  • Individ- och familjeomsorg
  • Äldreomsorg
  • Omsorg om funktionsnedsatta
  • Kommunal hälso- och sjukvård
  • Rehabilitering
  • Socialpsykiatri
  • Bostadsanpassning
  • Färdtjänst, regelverk och tillämpning
  • Trygghetslarm

Omsorgsutskottet förbereder ärenden som ska går vidare till kommunstyrelsen och eventuellt även till kommunfullmäktige för beslut. Omsorgsutskottets sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Politiker i omsorgsutskottet

Lena Eksberg (S), ordförande, Limmared, mobilnummer: 0766-430 557

Karin Petersson (M), 1:e vice ordförande, Tranemo

Erene Bertilsson (KD), 2:e vice ordförande, Länghem


Publicerad den 20 januari 2016, senast ändrad den 13 augusti 2020