Omsorgsutskottet

Omsorgsutskottet beslutar/bereder  bland annat följande frågor i Tranemo kommun:

Family hands palms stacked on warm wooden floor. Mother daughter and father arms close up. Concept of support and love, understanding and devotion, bonding and relatives people warm relationships

• Socialtjänstens ansvarsområde
• Kommunal hälso- och sjukvård
• Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Omsorgsutskottet förbereder ärenden som ska går vidare till kommunstyrelsen och eventuellt även till kommunfullmäktige för beslut. Omsorgsutskottets sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Vill du komma i kontakt med utskottets ledamöter, kontakta kommunens växel, 0325-576000.

Politiker i omsorgsutskottet

Viktoria Haraldson, (C) ordförande
Ellinor Liljegren Kalmar (M), 1e vice ordförande
Lena Eksberg, (S), 2e vice ordförande


Publicerad den 20 januari 2016, senast ändrad den 27 mars 2024