Omsorgsutskottet

Omsorgsutskottet beslutar/bereder  bland annat följande frågor i Tranemo kommun:

  • Individ- och familjeomsorg
  • Äldreomsorg
  • Omsorg om funktionsnedsatta
  • Kommunal hälso- och sjukvård
  • Rehabilitering
  • Socialpsykiatri
  • Bostadsanpassning
  • Färdtjänst, regelverk och tillämpning
  • Trygghetslarm

Omsorgsutskottet förbereder ärenden som ska går vidare till kommunstyrelsen och eventuellt även till kommunfullmäktige för beslut. Omsorgsutskottets sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Vill du komma i kontakt med utskottets ledamöter, kontakta kommunens växel, 0325-576000.

Politiker i omsorgsutskottet

Lena Eksberg (S), ordförande, Limmared, lena.eksberg@fv.tranemo.se

Ellinor Liljegren Kalmar (M), 1:e vice ordförande, Tranemo, ellinor.liljegrenkalmar@fv.tranemo.se

Gunilla Blomgren (L), 2:e vice ordförande, Limmared,
gunilla.blomgren@fv.tranemo.se


Publicerad den 20 januari 2016, senast ändrad den 21 april 2022

E-tjänster och blanketter

Kontakt